21.02
2023

Konstantin Koniku 150. sünniaastapäeva auks ilmub postmark

Täna, 21. veebruaril ilmub Eesti riigitegelase Konstantin Koniku 150. sünniaastapäeva auks postmark.

Konstantin Konik (1873–1936) kuulus koos Konstantin Pätsi ja Jüri Vilmsiga Eestimaa Päästekomiteesse, mis kuulutas 24. veebruaril 1918 välja Eesti Vabariigi.
 
Postmargi kujundas kunstnik Vladimir Taiger. Margi trükiarv on 20 000 ja see maksab 90 senti, mis on sobiv valik kaunistamaks siseriiklikke postkaarte ja kirju. Postmark trükiti trükikojas Vaba Maa. Lisaks margile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik, mis on müügil Omniva e-poes. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.

Konik lõpetas 1898. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja alanud arstikarjäär viis ta esialgu Lõuna-Venemaale. Seal töötas ta assistendi ja arstina, s.h Vene-Jaapani sõjas. Tartusse tuli Konik tagasi 1905. aasta sügisel ja sukeldus kohe ühiskondlikku ellu. Ta osales tärkava poliitilise elu kõikidel tähtsamatel sündmustel alates 1905. aasta novembri mälestusväärsest Tartu rahvaasemike kongressist kuni Eesti rahvuskongressini 1917. aasta suvel Tallinnas.
 
Ta oli Eesti maavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja 1917 ja töötas Eesti Vabadussõja (1918–1920) ajal Tervishoiu Peavalitsuse juhi ja Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse konsultandina. Aastatel 1920–1931 oli ta kirurg ja Tartu ülikooli arstiteaduskonna dekaan, samuti oli Konik Tartu arstide koolkonna üks alusepanijaid. Ta osales Eesti arstkonna, eestikeelse arstiteaduse ja noore Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi kujundamises. 1933. aastal, töötades haridus- ja sotsiaalministrina, haigestus ta ja suri pikaajalise raske haiguse järel 1936. aastal. Konik maeti riikliku matusetseremoonia saatel Tallinna Metsakalmistule, kus tänini on säilinud tema puhkepaik.
 
 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616