01.11
2023

Eesti naisliikumise juhtfiguur Marie Reisik jõudis postmargile

Eesti Kunstimuuseumi kullafondi postmargiseeria täienes uue margiga, millel on kujutatud Konrad Mäe portreed siinse naisliikumise ühest juhfiguurist Marie Reisikust. Postmargi kujundas tunnustatud graafik Lembit Lõhmus.

Uuel postmargil on teos, mis kujutab 29-aastast Reisikut, kes tegutses aktiivselt eelmise sajandi esimeses pooles nii ajakirjanduses, poliitikas, hariduses kui ka mujal.

Käesoleva portree puhul on ilmselt tegemist ühe psühholoogilisema ning isiklikuma tööga Konrad Mägi naisportreede sarjas. Sarnaselt Konrad Mägiga täiendas ka Marie Reisik end erialaliselt Pariisis, kust kodumaale naastes pühendus ta prantsuse keele õpetaja ameti kõrval ühtlasi ka naiste poliitilise ja majandusliku vabaduse eest seismisele. Marie Reisik esindas naiste võrdõiguslikkuse häält nii Asutava Kogu liikmena kui ka mitmete ühingute ja liitude asutajana, sealhulgas oli ta üks kunstiühing Pallas asutajatest.

„Eesti Kunstimuuseum alustas koostööd Eesti Postiga 2008. aastal ja Konrad Mägi „Marie Reisiku portree“ on juba 14. postmark meie väärtusliku pärandi tippteostega. Oleme väga tänulikud Omnivale suurepärase koostöö eest – raske on üle hinnata väikese kauni postmargi teeneid meie kunstipärandi tutvustamisel,“ ütles Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Konrad Mäe maali kujutav mark maksab 1,30 eurot ja sobib riigisiseseks saatmiseks. Marke on trükitud kokku 20 000 trükikojas Vaba Maa ja postmark ning esimese päeva ümbrik on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel asub Tartus Kvartali postkontoris.

Lembit Lõhmuse loodud marki esitletakse täna Konrad Mägi 145. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil Heino Elleri Muusikakoolis. Samuti saab sellega tutvuda Eesti Kunstimuuseumi 104. sünnipäeval, 17. novembril kell 12 Kumu kunstimuuseumis.

„Eesti Kunstimuuseumi kullafond“ sarja postmarki annavad kolmepoolses koostöös välja Omniva, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts Eesti Kunstimuuseumi sünnipäeva puhul.

„Eesti Kunstimuuseumi kullafond“ postmarkide sarjas ilmunud marke näeb siin: https://kunstimuuseum.ekm.ee/eesti-kunstimuuseumi-sobrad/projektid/.

2023. aastal annab Omniva välja mitukümmend postmarki tähistamaks olulisi teemasid ja väärikaid sündmusi meie riigis ning ühiskonnas. Alates aprillist 2023 on Omniva postmargid trükitud paberile, mis omab Forest Stewardship Councili (FSC) vastutustundliku metsanduse märgist. FSC märgis tõendab, et paberi tootmiseks kasutatud puit pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest ja selle juures on jälgitud majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616