14.09
2023

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 100. aastapäevaks ilmus postmargiplokk

Täna ilmus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) autonoomia sajanda aastapäeva puhul neljast margist koosnev postmargiplokk, millel on kujutatud õigeusu kiriku kõrgeid juhte.

Markidel on kujutatud Konstantinoopoli–Uue Rooma peapiiskopi oikumeenilist patriarhi Meletius IV (1871–1935, oikumeeniline patriarh 1921–1923), kelle tomos ehk akt andis EAÕK-le autonoomia, ja metropoliit Aleksandrit (1872–1953, metropoliit 1923–1953), kelle juhtimisel EAÕK selle staatuse taotles.

Postmargiploki alumistel markidel on kujutatud praegust oikumeenilist patriarhi Bartolomeust (sündinud 1940, patriarh alates 1991), kes EAÕK autonoomia 1996. aastal taastas ja kes külastab Eestit 12–20.09.2023 ning EAÕK praegust metropoliiti Stefanust (sündinud 1940, metropoliit alates 1999).

Postmargiploki kujundas kunstnik Riho Luuse ning ploki iga mark maksab 1,30 eurot, mis on sobiv riigisiseseks saatmiseks. Postmargiplokke on 7500 ja need on trükitud trükikojas Vaba Maa.
 
Postmargiplokk ja esimese päeva ümbrik on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris, aadressil Lossi plats 4.
 
2023. aastal annab Omniva välja mitukümmend postmarki tähistamaks väärikaid sündmusi, ehitisi ja isikuid meie riigis ning ühiskonnas. Alates aprillist 2023 on Omniva postmargid trükitud paberile, mis omab Forest Stewardship Councili (FSC) vastutustundliku metsanduse märgist. FSC märgis tõendab, et paberi tootmiseks kasutatud puit pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest ja selle juures on jälgitud majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616