10.05
2024

Eesti esimest raadiosaadet tähistav postmark on tänasest müügil

Margi kujundanud Triin Heimann sai postmargi loomisel inspiratsiooni Haapsalusse 1920. aastatel rajatud raadiomastidest. “Vaadates vanu fotosid, püüdsin graafiliselt kujutada mastide arhitektuuri ja lisasin sinna juurde üles-alla võnkleva raadiolainete tulva.” Ta lisas, et margi kujundamine oli põnev, kuna terviklahendus koosnes kahest osast - ühel pool oli põhikujundus ja nominaal ning teisel pool oli QR-kood, mis viib ringhäälingu lehele, kus leiab teema kohta rohkem põnevat infot. "Minu ülesanne oli kujundada kaks poolt ühtseks tervikuks ning see õnnestus just tänu võnklevatele raadiolainetele.”

1. mail 1924 kell 9.35 alustas Haapsalu pikalaine posti-telegraafi jaam esimese Eesti avalikkusele mõeldud raadioproovisaate edastamist, milleks oli Läänemaa Gümnaasiumi segakoori kontsert.

Uue postmargi hind on 4.20 ja trükitiraaž 15 000. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris.

* Iga ilmuva postmargiga antaks välja esimese päeva ümbrik, mis on uue postmargi jaoks kujundatud ümbrik. Ümbrikule kleebitakse postmark või postmargid, mis kustutatakse esimese päeva templiga. Esimese päeva templit kasutatakse ainult konkreetse uue postmargi kasutusele võtmise päeval postmargi kustutamiseks.

2024. aastal annab Omniva paarkümmend postmarki tähistamaks olulisi teemasid ja väärikaid sündmusi meie riigis ning ühiskonnas. Alates aprillist 2023 on Omniva postmargid trükitud paberile, mis omab Forest Stewardship Councili (FSC) vastutustundliku metsanduse märgist. FSC märgis tõendab, et paberi tootmiseks kasutatud puit pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest ja selle juures on jälgitud majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte.  

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616