10.02
2021

Postkastide ühispöördumine lumesahkade ja inimeste poole

Põhiliseks probleemiks õues asuvate postkastide jaoks on nende ette kuhjunud lumehanged, samuti kinnikülmunud kaaned ja uksed, grupikastide puhul aga jäätunud lukud. Korterite trepikodades asuvate postkastide kasutamist raskendavad sinna ette laotud kelgud, suusad, lapsevankrid jms. Kui kirjakandja kulutab iga postkasti juures kelguvirna ümber ladumisele, hangedes sumpamisele või luku ja luugiga maadlemisele täiendava minuti, tähendab see lõpuks postikanderingi pikenemist tundide võrra ja posti hilisemat jõudmist saajani.
 
Lisaks füüsiliste takistuste eemaldamisele postkastide eest on ka oluline, et nendeni viiv tee oleks turvaliselt läbitav. Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on jäine või lumine. Libedusest põhjustatud traumade tõttu viibib igal aastal töölt eemal suur hulk kirjakandjatest. See toob endaga kaasa jällegi saadetiste pikema ooteaja.
 
Samuti on kirjakandjate ja kõigi teiste jalgsi liiklejate turvalisuse nimel oluline eemaldada majakatustelt ohtlikuks muutunud jääpurikad.
 
Lisaks maja- või korterielanikele on kohalikel omavalitsustel ja teede hooldajatel oluline roll kiire postikande tagamisel. Kui talvel suure lume või kevadel ka sula tõttu on osad teed läbimatud, siis võib postikanne teatud piirkondades ajutiselt katkeda.
 
Paneme kõigile Eesti inimestele südamele, et nad hoolitseksid oma postkastide ümbruse ja sinna viivate teede eest. Korrektselt hooldatud ja lihtsasti kättesaadav postkast tagab omaltpoolt selle, et kirjakandjad saavad saadetised kiiremini tellijateni toimetada.
 
Postkastide pöördumisega ühinevad ka samade probleemide küüsis olevad kirjakastid. Lumevalli mattunud kirjakasti ei saa inimesed kirju postitada ning kirjakandjatel on keerukas neid sealt kätte saada. Samuti ühinevad palvega Eesti Post ja kõik kirjakandjad ning postikullerid, tänades kõiki inimesi, kes tänavusel imeilusal talvel postikandele omalt poolt igati kaasa aitavad.
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616