23.11
2020

Otseposti märgatavus püsib stabiilselt kõrgel

Selle aasta oktoobris viidi Tallinna elanike seas läbi otseposti märgatavuse uuring, kus osales üle 500 inimese ja milles uuriti otseposti reklaamide märgatavust ja meeldivust. Lisaks uuriti, kuidas mõjutab otsepost inimeste ostuotsuseid.

,,Vaatamata alternatiivsete reklaami- ja teabekanalite laiale kasutusele on rõõm tõdeda, et otseposti märgatavus on viimastel aastatel püsinud stabiilselt kõrgel. Tänu kvaliteetsele sisule kasutab suur hulk tarbijaid otsepostitusi ostuotsuste langetamisel,’’ kommenteeris uuringu tulemusi Eesti Posti reklaamlahenduste osakonna juhataja Liisa Järsk.
 
Otsepostituste märgatavus on püsinud stabiilselt kõrgel. Oktoobris märkas vähemalt ühte otsepostitust 78% küsitluses osalenutest ning lausa 37% neist külastasid või tegid oste selle reklaami mõjul. Kevadel oli otseposti märgatavus vaid 4% kõrgem, kuid oste sooritas reklaami mõjul oktoobrikuu uuringute järgi 5% rohkem inimesi kui mais. Piirkonniti on otseposti märgatavus kõige kõrgem just Mustamäel ja Lasnamäel.
 
Nii nagu eelmisel aastal samal ajal ütles ka seekord 40% tallinlastest, et nad lehitsesid läbi kõik neile saadetud otsepostitused. Valdavale osale vastajatest otsepostituste informatiivne sisu ja väljanägemine meeldisid. Kõige positiivsema tagasiside osaliseks said Selveri, Maxima ja Bauhausi reklaamid. Enim soovitakse oma postkastides näha just toidukaupluste otsepostitust, neile järgnevad aiandus ja ehitus/tööriistapoed, elektroonikakauplused ning linna ja vallalehed. Seejuures elektoonikakaupluste otsepostitusi soovis oktoobris läbi viidud uuringu kohaselt näha oma postkastis rohkem inimesi kui varasemalt. ,,Kuna nendes otsepostitustes esitletud kaup on oma olemuselt tihtipeale kallim, siis võib selline tõus näidata, et inimesed soovivad enne kallimaid oste aina rohkem põhjalikku taustauuringut teha,’’ kommenteeris tootesegmendi edu Järsk.
 
Kuid kuidas saada inimesed sooritama oste või tarbima teenuseid, mida otseposti teel neile reklaamitakse? Ülekaalukalt kõige populaarsemaks inimeste aktiveeriaks on soodustused -  lausa 81% inimestest reageerisid soodushinnaga toodetele, mida reklaamtrükisise näidati. Lisaks soodustustele motiveerisid inimesi poodi minema hooajalised pakkumised, 2 toodet 1 hinna eest kampaaniad, otsepostis esitletud lai kaubavalik ning uudistooted. Liisa Järski sõnul annavad aastas mitu korda läbi viidavad uuringud Eesti Postile võimaluse olla nii suurtele kui väikestele ettevõtetele strateegiliseks partneriks tulemuslike otsepostituste loomisel, mis aitavad täita nende ärilisi eesmärke. 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616