26.05
2022

Omniva panustab esmatasandi palgatõusu ligi 700 000 eurot

Omniva, PRO Ametiühingu (PRO) ning Eesti Transporditöötajate Ametiühing (ETTA) sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt tõuseb 1. juulil enam kui 800 esmatasandi töötaja töötasu. Põhitöötasu miinimum tõuseb keskmiselt 6 protsenti.
 
Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on oluline tagada esmatasandi töötajatele konkurentsivõimeline palk ja selleks suurendatakse nende aastast palgafondi kokku ligi 700 000 eurot. „Omnivas töötab sadu postikullereid,  kirjakandjaid, klienditeenindajaid ja postitöötlejaid.  Kõik nad teevad ühiskonnale olulist tööd ning moodustavad meie töötajate tuumiku.  Selle kokkuleppega  astume sammu väärilisema töötasu suunas,“ ütles Kristi Unt.
 
PRO esimees Kadri Kangur tõdeb, et töötasude läbirääkimiste eel seatud eesmärgid saavutati ja lepiti kokku tingimustes. „Suutsime vähendada regioonide vahelist palkade erinevust enamikel ametikohtadel. Ka on tööandja liikunud jõuliselt edasi töötasude kujundamisel, arvestades töötaja isiklikku vastutus ja panust tööprotsessi,“ tunnustas Kangur. „Lähiajal alustame Kollektiivlepingu läbirääkimistega, mille üheks oluliseks osaks on töötajate sotsiaalsed tagatised, mis leevendaksid nende majanduslikku olukorda.“
 
Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallas tunnustab Omniva kollektiivlepingu tasustamise kokkuleppe sõlmimist. „Sel äreval ning ebastabiilsel ajal, kus inflatsioon on ülisuur, tuleb ettevõtetel eriliselt panustada töötajatesse ja töötasusse. Kollektiivlepinguga  on võimalik saavutada parim tulemus, arvestades töötajate soove ja tööandja võimalusi,“ lisas Kallas.
 
 

 
 
 
 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616