01.06
2021

Euroopa Liidu maksumuudatus toob täiendused posti- ja pakiteenuste tingimustesse

1. juulist jõustub Euroopa Liidus käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt kuulub impordi käibemaks tasumisele kõigilt kolmandatest riikidest saabuvatelt kommertssaadetistelt alates 0 eurost. Seoses sellega muutuvad 1. juulist ka universaalse postiteenuse (UPT), EMSi (Express Mail Service) ja maksipaki teenuse tüüptingimused.
 
Millised on peamised muudatused teenuste tüüptingimustes alates 1. juulist?
 

 • Pakisaaja volituse alusel on Omnival võimalik saadetis saaja eest elektrooniliselt deklareerida. Avaldame kodulehel peagi täiendava info, millal muutub volituse vormistamine deklareerimiskeskonnas kättesaadavaks. Seni on saadetisi võimalik iseseisvalt deklareerida Maksu ja Tolliameti kodulehel.
   
 • Kui paki saaja pole Omniva poolt deklareeritud saadetise eest käibemaksu tasunud, siis ei toimetata seda talle postkasti, vaid väljastatakse postiasutuses. Seal võetakse vastu ka tasumisele kuuluv käibemaks.
   
 • Omnival on võimalus deklaratsioon tühistada, kui saaja loobub või ei tule saadetisele järele mõistliku aja jooksul. Kliendi volituse alusel tehtud deklaratsiooni teenustasu sellisel juhul tühistamisele ei kuulu.
   
 • Saadetist saab tolliterminalis tasuta ladustada kuni 7 kalendripäeva alates selle saabumise teate edastamisest. Tasu eest saab saadetist tolliterminalis ladustada deklareerimise ootel täiendavalt 23 kalendripäeva.
   
 • Kui saatja lähetab Eestist Euroopa Liidu välisesse riiki saadetise, millele pole lisatud tollideklaratsiooni ja puuduvad ka saatja kontaktandmed, siis seda sihtriiki ei edastata, vaid hoiustatakse 6 kuud ja suunatakse seejärel hävitamisele.
 •  
 • Ülemaailmse Postiiliidu poolt muudetud tingimuste tõttu ei pakuta rahvusvahelistele UPT pakkidele enam lisateenust „ettevaatlik käsitlemine“.


UPT tüüptingimustega alates 01.07.2021 saab tutvuda Omniva kodulehel.
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616