15.06
2023

Omniva panustab esmatasandi palgatõusu ligi 1,2 miljonit eurot

Omniva, Pro Ametiühing (PRO) ning Eesti Transporditöötajate Ametiühing (ETTA) sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt tõuseb 1. juulil 950 esmatasandi töötaja töötasu. Põhitöötasu miinimum tõuseb keskmiselt 10 protsenti.
 
Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on oluline tagada esmatasandi töötajatele konkurentsivõimeline palk ja selleks suurendatakse nende aastast palgafondi kokku ligi 1,2 miljoni eurot. „Omniva töötajate tuumiku moodustavad sajad postikullerid,  kirjakandjad, klienditeenindajad ja postitöötlejad ning nad teevad ühiskonnale olulist ja väga vajalikku tööd. Selle kokkuleppega  astume sammu väärilisema töötasu suunas,“ ütles Kristi Unt.

PRO ametiühingu esimehe Kadri Kanguri sõnul sõlmisid tööandjad, ametiühingud ja Vabariigi Valitsus mai lõpus „Miinimumpalga hea tahte kokkuleppe“. „Käesoleva aasta läbirääkimistel juhindusime sellest kolmepoolsest kokkuleppest ja Euroopa miinimumpalga direktiivi kehtima hakkamisest, et miinimumtöötasude tõusud Omnivas ei oleks väga järsud ja tööandajale liiga koormavad,“ sõnas Kadri Kangur. Ta lisas, et Pro ametiühing on seisnud aastaid selle eest, et töötasud Omnivas oleksid ametikohtade lõikes üle Eesti ühesugused, kuna näiteks Võru postikuller täidab samasuguseid tööülesandeid kui tema kolleeg Tallinnas, vahel isegi raskemates tee- ja ilmastikuoludes. „Päris seda me veel saavutanud ei ole, kuid liigume selles suunas,“ sõnas Kangur. 

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallas tunnustab Omnivat kollektiivlepingu sõlmimise eest. „Parim võimalus töötasu ja sotsiaalsete tagatiste kokkuleppeks on kollektiivleping, milles arvestatakse tööandja võimaluste ja töötajate soovidega. Arvestades viimaste aastate kiiret inflatsioonitempot, on tänasel päeval eriti oluline motiveeriv töötasu, mis tagab ettevõtte konkurentsivõime tööturul ning säilitab ettevõttes väljaõpetatud ja kogenud töötajad,“ lausus Üllar Kallas.
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616