29.02
2024

Omniva jäi 2023. aastal kahjumisse

Omniva kontserni müügitulu oli 2023. aastal kokku 131,7 miljonit eurot, mis on sellele eelnenud aastaga võrreldes 7% võrra suurem. 
 
Kontserni puhaskasum enne tulumaksu oli positiivne, kuid aasta jooksul enam kui 6 miljoni euro ulatuses makstud dividendidega kaasnenud tulumaksukulu tõttu kujunes puhaskahjumiks 1,3 miljonit eurot.
 
Müügitulust 79,1 miljonit eurot ehk 60% moodustasid pakiteenuste tulud, 28,1 miljonit eurot ehk 21% postiteenuste tulud (sh 12,6 miljonit eurot ehk alla 10% universaalse postiteenuse tulud) ja 21,2 miljonit eurot ehk 16% rahvusvahelise transiidi tulud. Eesti klientide osakaal müügituludest oli 41%. Sellele järgnesid 16% Leedu, 11% Läti ning 22% ülejäänud riikide kliendid.
 
Peamised kulud on seotud traditsiooniliste postiäri teenuste osutamisega. Olulise negatiivse mõjuga ärikasumile olid nii traditsiooniliste kirjateenuste kui perioodika kojukande kulud. Selleks, et traditsioonilise postiäri kahjumit katta, teeb Omniva jätkuvalt pingutusi, et võimaluste piires laiendada kasumlikku pakiteenuste äri, mida osutame kogu Baltikumis, ning rahvusvahelist transiidiäri.
 
“Neljanda kvartali müügitulemuses jäid pühadeperioodi tulud oodatule alla. E-kaubanduses sooritatud ostud jagunesid eelmise aastaga võrreldes ühtlasemalt ja jõulueelne hüpe mahtudes jäi eelmise aastaga võrreldes väiksemaks,“ tõdes Omniva juhatuse esimees Mart Mägi. „Omniva tegevust mõjutab üha tugevnev konkurents, mistõttu peame senisest veel enam pingutama selle nimel, et oleksime klientide jaoks parim partner ning seda mõistliku hinna juures. Selleks peame tagama meie teenuste kõrge kvaliteedi, kuid samal ajal töötama kuluefektiivsuse kallal,“ lisas ta. „Oleme ettevõttes teinud muutusi selleks, et tegutseksime Baltikumi-ülese ettevõttena, mis võimaldab meil tervele koduturule läheneda ühtsete põhimõtetega ning viia vajalikud uuendused ellu võimalikult vähese kulu ning ajaga.“
 
Omniva olulisemad tegevused neljandas kvartalis
 
Omniva pälvis neljandas kvartalis mitmeid suuri tunnustusi ja olulisi auhindu. Ülemaailmse Postiliidu (UPU) IV strateegiakonverentsil tunnustati Eestit ja Omnivat postisektoris kui Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni eestvedajat. Rahvusvahelise Postikorporatsiooni (IPC) hindamise tulemusena omistati ettevõttele samuti kõrge tunnustus – Certification of Excellence ja Amsterdamis toimunud Parcel+Post Expol pälvis Omniva aasta teenusepakkuja auhinna.
 
Omniva avas Eestis neljandas kvartalis seitse renoveeritud postkontorit. Kõigis Balti riikides paigaldati kokku 80 uut pakiautomaati.
 
Neljandas kvartalis investeeris ettevõte üle poole miljoni euro uude sorteerimistaristusse Riia terminalis, mille abil Omniva kasvatas oma sorteerimisvõimsust Lätis 30%. Uus sorteerimisliin võimaldab saadetisi veelgi kiiremini ja tõhusamalt töödelda, andes võimaluse sorteerida kuni 6000 saadetist tunnis. Jätkus töö Kaunase sorteerimiskeskuse rajamisega, mis alustab tööd 2024. aasta kolmandas kvartalis.
 
Omniva sõlmis Eesti iduettevõttega VOOL pikaajalise koostöölepingu 300 elektriauto laadija tarnimiseks viie aasta jooksul. Esimesed ligi 50 laadijat pandi paika 2023. aasta lõpuks Tallinnas, Tartus, Kuressaares ja Rakveres. Hetkel on Omniva sõidukipargis elektrilisi sõidukeid veidi alla 10%, lähiaastatel on plaanis nende hulka aktiivselt kasvatada. Lisaks tegeletakse sõitude optimeerimise jm kestlike lahendustega.
 
Omniva käivitas koostöös Eesti Pangaga Tallinnas Järve ja Tartus Kvartali postkontoris miljoni mündi korjekampaania, mille käigus vahetasid inimesed enda kätte kogunenud väiksemaid euromünte.
 
2023. aasta neljanda kvartali konsolideeritud vahearuanne on avaldatud Omniva kodulehel.
 
Omniva (AS Eesti Post) on Eesti riigile kuuluv äriühing, mille põhitegevusala on logistika- (paki- ja postiteenuste) ning digi- ja rahvusvahelise transiiditeenuste osutamine. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse osutamine vastavalt Läti ja Leedu turul. UAB Omniva LT Sorting on asutatud uue logistikakeskuse rajamiseks Kaunasesse. OÜ Picapac põhitegevus on pakiautomaatide tehnoloogiliste lahenduste arendamine ning personaalse pakiautomaadi teenuse osutamine. OÜ Finbite põhitegevus on infoäri teenuste osutamine (e-arved).
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616