14.12
2023

Miks on vaja kirjutada aadressi juurde ka postiindeks?

Postiindeks tundub kirja saatjale tihtipeale üsna tühise numbrina, mis jäetakse aadressi juurde lisamata. Kui seda aga mitte lisada, tuleb arvestada, et kirja jõudmine adressaadini võtab veidi kauem aega.

Sihtnumber ehk postiindeks on postitöötlust hõlbustav numbrikombinatsioon, mis aitab sorteerimis- ja jaotuskeskustes saadetisi kiiremini sorteerida ning õigesse kohta teele panna.

Kui postiindeksit pole kirjas või on aadress kirjutatud ümbrikule kehvasti loetavalt – selliselt, et automaatse sorteerimisliini indeksituvastaja seda ei suuda lugeda, liigub kiri videokodeerimisse. Spetsiaalses programmis lisatakse siis kirjale manuaalselt õige indeks, misjärel liigub kiri taas sorteerimisliinile ning jätkab oma teekonda.

Selleks, et riigisisesed kirjad jõuaksid enne jõule saajani, pane need kirjakasti hiljemalt 21. detsembril.

Kirjakastide täieliku loetelu leiab Omniva kodulehe kaardirakendusest


Kirja adresseerimine

Kui soovid, et Su kiri jõuaks kiiresti kohale, kirjuta aadress hästi loetava käekirjaga ning alati koos postiindeksiga. 
Kirjuta aadress alati ladina tähtede ja araabia numbritega.
Rahvusvahelise kirja puhul kirjuta sihtriigi nimetus kindlasti inglise või prantsuse keeles.
Ära kasuta lühendatud nimetusi, tähelühendeid, numbreid või märke, mis ei ole rahvusvaheliselt üldtuntud. 
Aadressi kirjutamisel väldi mahakriipsutamisi.
 
 

Õigesti kirjutatud aadress sisaldab:
nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi)
tänav, maja- ja korterinumber, väljaspool linnu, aleveid ja alevikke talu nimi
küla ja valla nimi
postiindeks (kirjutatakse viimasele reale enne linna või maakonna nimetust)
linn või maakond
riik (rahvusvaheliste postisaadetiste puhul)


 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616