28.02
2023

2022 oli Omnivale väljakutsete ja kiire arengu aasta

2022. aasta oli Omnivale väljakutsete, investeeringute ja kiire arengu aasta nii koduturul Baltikumis kui ka rahvusvaheliselt.  
 
Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul kujunes aasta viimane kvartal tavapäraselt töörohkeks - kohale toimetati 8 miljonit pakki ja jõulukuul ligi 1 miljon kirja. Tervikuna oli mullu kontsernile kiire arengu aasta, vaatamata keerulistele väliskeskkonna mõjudele. 
 
„2022 oli meie jaoks  kolmas järjestikune kasumiaasta sõltumata langevatest postimahtudest, muutuvast majanduskliimast ning Venemaa ja Ukraina vahel puhkenud sõjast,“ ütles Mägi. „Muutusime üha rahvusvahelisemaks - universaalse postiteenuse osa Omniva käibest on langenud alla 10% ning e-kaubandusega seotud teenused moodustavad tänaseks juba üle 70% käibest. Meie koduturg on Baltikum, kuid meie tegevus ulatub Ameerikast Kasahstanini.“ 
 
Kontserni tegevust ja tulusid mõjutasid oluliselt veebruaris alanud Vene-Ukraina sõda. Omniva lõpetas kogu rahvusvahelise kommertskoostöö Venemaa ja Valgevene suunal, jätkates vaid universaalset postiteenust vastavalt Lausanne kokkuleppele. Tulud vähenesid kõigis teenuste gruppides võrreldes eelmise aastaga, enim langesid rahvusvahelised transiiditulud.  
 
Eelmise aasta neljanda kvartali müügitulu oli 33,9 miljonit eurot, vähenedes aastaga 11,9%. Möödunud aasta äritulud kokku moodustasid 129,1 miljonit eurot, see on 13% vähem võrreldes aasta varasemaga. Kontserni ärikulud olid kokku 129,3 miljonit eurot, vähenedes aastaga 3%. Kontserni aasta ärikahjum oli 224 tuhat eurot, mis oli oodatust madalam. Neljanda kvartali puhakasumiks kujunes 6 miljonit eurot.
   
Kontserni investeeringud kasvasid ligi 18 miljoni euroni, neist suuremad tehti pakiautomaatide soetamisse ja laiendamisse, autopargi ja postkontorite uuendamisse ning rahvusvahelise äriga seotud äriarendustesse.  
 
Mart Mägi rõhutas, et „Kriisides tuleb investeerida – nii inimestesse, tehnoloogiasse kui teenustesse. Tehnoloogia areng pakub pea piiramatult võimalusi ning Omnival on selge siht silme ees ja kindel plaan, kuidas Eestile omaselt võtta esimesena kasutusele uued digitaalsed lahendused ning pakkuda lihtsalt, mugavalt ja vastutustundlikult uue põlvkonna teenuseid nii siseriiklikult kui üle riigipiiride.“ 
 
Paki- ja postiteenustega liiguti inimestele üha lähemale: 2022 lisati üle Baltikumi 230 pakiautomaati sh paigaldati 1000. pakiautomaat Vilniusse, renoveeriti  mitmed postkontorid, alustati virtuaalse pakiteenuse pakkumisega  ja suurendati personaalse postiteenuse osutamise mahtu. Lisaks koliti postiasutusi ümber rohkem käidavatesse ja paremini ligipääsetavatesse kohtadesse ning lõpetati väga vähe kasutatavate postipunktide tegevus. Laiendati ka koostööd omavalitsuste ja kogukondadega, et ajakohastada postiteenust. Tehtu on toonud kaasa klientide rahulolu selge kasvu ja tänaseks on Omniva oma valdkonnas armastatuim kaubamärk Baltikumis.  
 
Rahvusvahelistes transiiditeenustes orienteeruti ümber uutele turgudele, avati uusi esindusi ja tihendati ning alustati koostööd rahvusvaheliste e-kommertsettevõtetega. Rahvusvahelise tegevuse laiendamiseks alustati ettevalmistusi uue sorteerimiskeskuse rajamiseks Kaunasesse maksumusega 40 miljonit eurot. Ettevalmistamisel on ka Eestis asuva logistikakeskuse  laiendamine, et ühendada Tallinnas ja Rae vallas paiknevad sorteerimiskeskused. Omnival on sorteerimiskeskused väljaspool Baltikumi veel Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, Kõrgõzstanis ja kaubaedastuspunktid Ameerika Ühendriikides. 
 
Digiteenuste maht vähenes peamiselt tütarettevõtte Maksekeskus AS-i müügi tõttu. Erinevaid arvelahendusi pakkuva tütarettevõtte Finbite OÜ müügitulu kasvas 5 protsenti 3,3 miljonit euroni.  
 
„Ettepoole vaadates usume Omnivas, et tulevikutegijate eeliseks saab olema vastutustundlik, keskkonnasäästlik ning innovaatiline logistikakorraldus,“ lisas Mägi. Ettevõtte tegevuste fookuses oli vastutustundlikkus ja keskkonnasäästlikkus: alustati postivedu elektriautode – ja kaubaratastega ja nende arvu on plaanis suurendada. Uutes postkontorites tuldi välja loodust hoidva pakendite taaskasutamislahendusega ning ühineti rahvusvahelise postiorganisatsiooni IPC kestlikkuse programmiga, et liikuda ettevõtte tegevusest tingitud süsiniku jalajälje vähendamise suunas. Alustati koostööd Eesti Rahvusraamatukoguga ja nüüd toimetatakse laenutusplatvormi Minu Raamatukogu (MIRKO) kaudu laenutatud raamatud pakiautomaatidesse üle Eesti. Toetati tasuta transpordiga Ukrainasse humanitaarabi kohale viimist. Traditsiooniliselt transporditi tasuta üle Eesti laste kogutud kõrvitsad Tallinna loomaaeda.  
 
Mullu tunnustati Omnivat kui Brand Captial Baltikumi kõige kiiremini kasvavat brändi ja meid valiti kolme hinnatuma brändi hulka ning pärjati Rahvusvahelise Postiliidu  “Postiarengu tõusev täht” auhinnaga. Omniva Lätit hinnati vastutustundliku ettevõtluse kuldtaseme kvaliteedimärgisega ja Omniva Leedu valiti SBInsight kümne kõige jätkusuutlikuma brändi hulka. 
 
2022. aasta neljanda kvartali konsolideeritud vahearuanne on avaldatud Omniva kodulehel.  Tegemist on aruande lõplikult auditeerimata andmega. Auditeeritud andmed avaldatakse märtsi lõpus.   
 
Omniva on rahvusvaheline kontsern, mille põhitegevus on osutada logistikateenuseid (paki- ja postiteenuseid), digiteenuseid ja rahvusvahelisi transiiditeenuseid. Kontserni koduturg on Baltikum. Kontserni kuuluvad emaettevõttena AS Eesti Post ning tütarettevõtetena Eestis Finbite OÜ, Leedus asuvad tütarettevõte UAB Omniva LT ja tema tütarettevõte UAB Omniva LT Sorting ning Lätis Omniva SIA. AS Eesti Post 100% Eesti riigile kuuluv äriühing. 
 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616