E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Riigid

Maatriksis on enamlevinumad sihtkohad, kuhu kirju ja pakke saadetakse. Siit leiad info selle kohta, kui kaua tähitud saadetist kohalikus postiasutuses hoitakse, millised on riigi poolt kehtestatud piirangud saadetise sisule, ning väljastuskatsete info. Tegemist ei ole täieliku nimekirjaga keelatud või eritingimustel saadetavatest esemetest.

Allolevale nupule vajutades avaneb Ülemaailmse Postiorganisatsiooni poolt hallatav riigipõhine andmebaas keelatud või erinõuetega saadetistest.

„Destination Post“ lahtrisse tuleb sisestada sihtriigi postioperaatori kood, mis koosneb sihtriigi kahetähelisest ISO koodist + „A“. Nt Venemaa puhul: RUA.
„Good description“ lahtrisse tuleb sisestada saadetava kauba või kaubakategooria inglise keelne nimetus (soovitav on alustada otsingut üldisemast kategooriast, nt mitte „cigarettes“, vaid „tobacco products“).
Lisaks andmebaasist leitud tulemustele on vastuses enamasti toodud ka link kohaliku tolli veebilehele - soovitame alati kontrollida ka seal olevat infot.

Keelatud ja piiratud saadetiste andmebaas

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616