Keelatud ja eritingimustel edastatavad saadetised

MIDA EI TOHI SAATA?

 • Lõhkeained
- ilutulestikud, paugutajad, laskemoon, püssirohi, (signaal)raketid.
- inertsed lõhkeained.
 
 • Surugaasid
- propaanimahutid, sukeldumisballoonid, aerosoolpihustid, butaangaas, tulekustutid.
 
 • Tuleohtlikud vedelikud
- välgumihklid, välgumihklite kütus, õlivärvid, puidulakid ja lahusti baasil emailid, liimid, parfüümid ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid, küünelakid ja -geelid jne.
 
 • Tuleohtlikud ained
- tikud, söed.
 
 • Oksüdeerivad ained
- basseinikemikaalid, vesinikporoksiid, pleegitusained.
 
 • Mürgised ja nakkusohtlikud ained
- pestitsiidid, põllumajanduskemikaalid, elavhõbedaühendid, bakterid, viirused.
- kõik mürgised ained.
- täisveri ja verekomponendid.
 
 • Radioaktiivsed materjalid
- radioaktiivsed jäätmed, radioaktiivsed allikad, suitsuandurid.
 
 • Söövitavad ained
- märjad akud/patareid, elavhõbe, vesinikkloriidhape.
- tugevatoimelised ained, nt puhastusvedelikud või akuvedelikud.
- igasugused happed.
 
 • Mitmesugused ohtlikud kaubad
- magnetiseeritud kaubad, kuivjää, liitiumakud/-patareid.
 
 • Relvad ja nende osad, sealhulgas pisargaasiga ja närvigaasiga täidetud balloonid.
 • Kõik relva-, laskemoona- või muu sõjavarustuse mulaažid.
 • Narkootilised ja muud psühhotroopsed ained ning neid sisaldavad ravimid
 • Elusad või surnud loomad
-välja arvatud mesilased, kaanid, siidiussid, kahjurite parasiidid ja Drosophilidae perekonna kärbsed, kui on täidetud eritingimused.
 
 • Mürgised taimed.
 • Tubakas ja tubakatooted, suitsuvabad tubakatooted, euforiandid.
 • Kõik mitteohtlikud vedelikud, mille pakendil ei ole selget märgistust, mis näitab nende laadi.
 • Raha (st ringluses olevad mündid ja pangatähed) ja väärtpaberid.
 • Võltsitud ja piraatkaubad.
 • Ebasündsad või ebamoraalsed esemed ja väljaanded (pornograafilise või erootilise sisuga materjalid).
 • Kergesti riknevad või säilitamise eritemperatuuri nõudvad ained (sh toiduained, mille säilitamiseks on vaja külmkappi või sügavkülmikut).
 • Esemed, mis oma omaduste või pakendi tõttu võivad ohustada paki saajat ning logistika- ja postitöötajaid, määrida või kahjustada teisi pakke, postiseadmeid või kolmandate isikute vara.
 • Muud esemed ja ained, mille impordi või ekspordi keelamine või ringluse piiramine on sätestatud muudes õigusaktides.
 • Ravimid:
- Ravimite saatmine ja vastuvõtmine rahvusvaheliste postisaadetistega on keelatud, kui üks asjaosalistest on juriidiline isik, nt internetipood.
 

MILLAL KOHALDATAKSE POSTISAADETISE SUHTES ERITINGIMUSI?

 
AKUD

Seadmetes sisalduvate liitiummetall- / sulam ja liitiumioon- / polümeerakude või elementide postiga saatmine on lubatud järgmistel tingimustel:

 • Iga pakend ei tohi sisaldada rohkem kui nelja elementi või kahte akut, mis on paigaldatud varustusse/seadmetesse või nendega ühendatud.
 • Maksimaalne netokogus elemente või akusid on 5 kg pakendi kohta.
 • Vatt-tunni nimivõimsus ei tohi ületada 20 Wh elemendi või 100 Wh aku kohta.
 • Liitiumisisaldus ei tohi ületada 1 g elemendi või 2 g aku kohta.
 • Elemendid ja akud peavad olema kaitstud lühise eest.
 • Elemente või akusid sisaldavad seadmed peavad olema pakitud tugevasse jäika pakendisse ja need peavad olema välispakendis liikumise eest kaitstud ja pakitud, et vältida juhuslikku aktiveerimist.
 • Saatja nimi ja tagastamisaadress peavad olema välispakendil selgelt nähtavad.
 • Keelatud on saata seadmeid, mille akud on kahjustatud, tagasi kutsutud või vigased.
 • kui seadmesse on paigaldatud maksimaalselt neli liitiumelementi või kaks liitiumakut.

Saadetisi on võimalik saata allpool loetletud riikidesse:

Austraalia, Eesti, El Salvador, Gibraltar, Gruusia, Hongkong, Jaapan, Kanada, Korea, Leedu, Läti, Malaisia, Monaco, Mongoolia, Norra, Portugal, Prantsuse Polüneesia, Saudi Araabia, Singapur, Soome, Šveits, Tšiili, Türgi, Uus-Meremaa.


Leelismetall-, nikkel-metallhüdriid- (NiMH), nikkel-kaadmium- (NiCd), tsink-õhk- ja tsinkkloriidakud, mis saadetakse ilma varustuse/seadmeteta (sh D-, C-, 9V-, AA-, AAA- ja AAAA-leelisakud/-patareid). Need peavad olema uued ja saadetud avamata originaal-jaepakendis, ümbritsetud pehmendava materjaliga, nt mullpakendiga.

 
LUBATUD
Saab saata ülaltoodud riikidesse
LIITIUM-IOONAKUD (LI-ION)

Laetavad akud, mida kasutatakse sellistes toodetes nagu:

 • sülearvutid;
 • mobiiltelefonid;
 • MP3-mängijad;
 • kaasaskantavad DVD-mängijad;
 • GPS-seadmed;
 • kaamerad;
 • akutoitel töötavad tööriistad jne.

LIITIUMMETALLPATAREID

Mitte-laetavad patareid, mida kasutatakse näiteks väikestes kantavates seadmetes:

 • kellad;
 • termomeetrid;
 • kalkulaatorid;
 • kaugjuhtimispuldid (autode kaugjuhtimispuldid/võtmed);
 • elektrooniliste seadmete varupatareid jne.
Tähelepanu! Liitiumakud(-patareid) on ohtlikud, sest teatud tingimustel võivad nad üle kuumeneda ja süttida!
 
KEELATUD
Akud, mis ületavad lubatud suuruse/võimsuse piiranguid:
 • elektrilised jalgrattad;
 • elektrilised ratastoolid;
 • väikesed generaatorid;
 • paigaldamata akud;
 • telefoni ei ole paigaldatud akusid;
 • akusid ei ole paigaldatud;
 • eraldi saadetavad akud.

 

VÄÄRISESEMED

Saatke münte, väärtpabereid, reisitšekke, väärismetalle ja -kive ning muid väärisesemeid väärtsaadetisena (Standardpakk) või kindlustage pakk.
 

 

TUBAKAS JA ALKOHOL

Euroopa Liidu piires saavad eraisikud maksuvabalt alkoholi või tubakatooteid edastada ainult isiklikuks tarbeks, mitteregulaarselt ja väikestes kogustes.
NB! Postiga on keelatud saata kõikjale 24° või kangemat alkoholi, sest kanget alkoholi sisaldavaid pakke ei lubata lennuki pardale.
Suurtes kogustes regulaarselt edastatavaid tubaka- ja alkoholitooteid käsitletakse kaubamüügina ning nende saamisel tuleb tasuda aktsiisimaksud.
Kas tegu on mittekaubandusliku või kaubandusliku kogusega, otsustab ja võtab vastutuse sihtkoha tolliametnik.

 

 

ELUSLOOMAD

Kõik elusolendid peavad olema pakitud spetsiaalselt selleks ettenähtud konteineritesse, mis takistavad nende kahjustumist ja pakendist väljumist.

Saatja on kohustatud märgistama saadetise erimärgistusega „HOIATUS. ELUSLOOMAD“ („ANIMAUX VIVANTS“ rahvusvaheliste saadetiste puhul).

Tarne ei ole lubatud järgmistesse riikidesse: Austria, Belgia, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Rootsi.
 

 


RAVIMID JA TOIDULISANDID

Eraisikud võivad üksteisele ravimeid saata. Kuni kümmet avamata pakendit sisaldava postisaadetise jaoks ei ole vaja Ravimiameti luba.

Üks pakend võib sisaldada:

 • tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut;
 • pulbritel lahuse valmistamiseks kuni 500 g;
 • homöopaatilistel graanulitel kuni 50 g;
 • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel kuni 500 ml;
 • süstitavatel ravimvormidel kuni 30 ampulli või viaali;
 • välispidistel ravimitel kuni 200 ml või 200 g;
 • droogidel kuni 100 g;
 • inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust;
 • ravimplaastritel kuni 10 ühikut.

Kui postisaadetisega saadetavate ravimite kogus on suurem, siis tuleb esitada Ravimiametile taotlus saadetise kohaletoimetamiseks. Selles taotluses tuleb kinnitada, et tooted saadetakse ühelt eraisikult teisele isikule isiklikuks kasutamiseks.

Selle taotluse alusel väljastab Ravimiamet loa postisaadetise vastuvõtmiseks.

Ravimite piirangud ei kehti toidulisandite kohta ja neid võib tellida interneti teel. Siiski on oluline meeles pidada, et teistest riikidest pärit toidulisandid, mida internetis reklaamitakse, võivad Eesti seaduste alusel osutuda ravimiteks. Enne toidulisandite tellimist veenduge, et tegemist on toidulisanditega ka Eesti kontekstis.

Vajaduse korral võtke ühendust Ravimiametiga ja teavitage neid oma postisaadetise sisust telefonil 737 4140 või e-posti aadressil [email protected].

Kui Ravimiameti sõnul on tegemist ravimitega, siis ei ole võimalik neid teile tarnida. Internetist tellitud ravimite kättetoimetamine on Eestis keelatud.
Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite edastamine postisaadetisena on keelatud.

 

 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616