Keelatud ja eritingimustel edastatavad saadetised

Mida ei tohi saata?

 
 • Relvi ja nende osi
 • Laskemoona ja selle osi
 • Pisar- ja närvigaasi balloone
 • Inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • Lõhkevaid, kergesti süttivaid ja ohtlikke kaupu (muuhulgas ilutulestikku, välgumihkleid, aerosoole, bensiini, lahusteid, tikke, parfüüme)
 • Radioaktiivseid materjale
 • Mürgiseid aineid
 • Bioloogilisi nakkusohtlikke aineid;
 • Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid
 • Täisverd ja verekomponente
 • Happeid
 • Kiiresti riknevaid toiduaineid
 • Võltsitud ja piraatesemeid
 • Elusloomi, -linde, -kalu, ja -putukaid (v.a erandid)
 • Mürgiseid taimi
 • Esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada postisaadetise saajat, postitöötajaid, määrida või rikkuda teisi postisaadetisi, postivahendeid või kolmandate isikute vara
 • Sündsusetuid või kõlblusvastase sisuga esemeid ja trükiseid
 • Raha
 • Dokumente, mis kujutavad endast jooksvat ja isiklikku kirjavahetust muude isikute vahel kui saatja ja saaja või nendega koos elavad isikud
 • Esemeid, mille sisse- või väljaveo keeld või ringluse piirang on sätestatud teistes õigusaktides
 • Rahvusvahelistes postisaadetistes on vastavalt ravimiseadusele keelatud saata ja saada ravimeid, kui tehingu üks pool on juriidiline isik (nt internetipood)
 • Postipakid ei tohi sisaldada ka ümbrikusse pakitud ja edastamiseks mõeldud valmis kirisaadetisi
 • Esemeid, mille sissevedu on keelatud või piiratud sihtriigi õigusaktidega. Täpsemat infot soovitame vaadata konkreetse riigi tolliorganisatsiooni kodulehelt, teavet saab vajadusel ka meie kliendiinfost
   
Allolevale nupule vajutades avaneb Ülemaailmse Postiorganisatsiooni poolt hallatav riigipõhine andmebaas keelatud või erinõuetega saadetistest.
„Destination Post“ lahtrisse tuleb sisestada sihtriigi postioperaatori kood, mis koosneb sihtriigi kahetähelisest ISO koodist + „A“. Nt Venemaa puhul: RUA.
„Good description“ lahtrisse tuleb sisestada saadetava kauba või kaubakategooria inglise keelne nimetus (soovitav on alustada otsingut üldisemast kategooriast, nt mitte „cigarettes“, vaid „tobacco products“).
Lisaks andmebaasist leitud tulemustele on vastuses enamasti toodud ka link kohaliku tolli veebilehele - soovitame alati kontrollida ka seal olevat infot.
 

Keelatud ja piiratud saadetiste andmebaas


Oluline on ka, et saadetised on pakendatud vastavalt pakendamise ja märgistamise juhendile.

Millele kehtivad postiga saatmisel eritingimused?

 
VÄÄRTUSLIKUD ESEMED

Käibel mitteolevaid münte ja paberraha, rahalise väärtusega kinkekaarte, esitajaväärtpabereid, reisitšekke, väärismetalle ja -kive, ehteid ning muid väärtuslikke esemeid võib saata ainult väärtsaadetisena.

 

TUBAKATOOTED JA ALKOHOL

Euroopa Liidu piires saavad eraisikud maksuvabalt alkoholi või tubakatooteid edastada ainult isiklikuks tarbeks, mitteregulaarselt ja väikestes kogustes.

NB! Postiga on keelatud saata kõikjale 24° või kangemat alkoholi, sest kanget alkoholi sisaldavaid pakke ei lubata lennuki pardale.


Suurtes kogustes  regulaarselt edastatavaid tubaka- ja alkoholitooteid käsitletakse kaubamüügina ning nende saamisel tuleb tasuda aktsiisimaksud.

Kas tegu on mittekaubandusliku või kaubandusliku kogusega, otsustab ja võtab vastutuse sihtkoha tolliametnik.

NB! Suurbritannias maksustatakse aktsiisimaksuga ka ELi riikidest posti teel saadetud isiklikuks tarbeks mõeldud tubakatooteid. Kui postisaadetise saaja ei nõustu maksu tasuma, siis võidakse postisaadetis konfiskeerida.

 

 

PATAREID JA AKUD

Liitiumpatareisid ja -akusid võib saata järgmistesse riikidesse:

Austraalia, Austria, Belgia, Cabo Verde, Falklandi saared, Fidži, Gröönimaa, Iraak, Island, Keenia, Kiribati, Kõrgõzstan, Küpros, Leedu, Läti, Malawi, Montenegro, Nauru,Nepal, Paapua Uus-Guinea, Pitcairn, Poola, Rootsi, Sambia, Samoa, Soome, Taani, Tadžikistan, Tansaania, Tonga, Tuvalu, Türkmenistan, Uus-Kaledoonia, Vanuatu, Venemaa.

Liitiumpatareide ja -akude saatmine posti teel eelpool nimetatud riikidesse on lubatud, kui liitiumioonaku või liitiummetallaku on seadme sees. Lubatud on saata 2 elementi või 2 patareid ühe pakendi kohta. Elementide suurim lubatud mahutavus on 20 Wh ja akude suurim lubatud mahutavus on 100 Wh. Maksimaalne netokaal (elemendid ja akud) pakendi kohta ei tohi ületada 5 kg.

 

 

ELUSLOOMAD, -LINNUD, -KALAD JA -PUTUKAD

Erandkorras tohib saata:

 
 • mesilasi, kaane ja siidiusse;
 • kahjurputukate parasiite ja hävitajaid, mis on mõeldud kahjurputukate tõrjeks ja mida vahetavad omavahel ametlikult tunnustatud asutused;
 • kärbseid Drosophilidae sugukonnast, mis on mõeldud biomeditsiinilisteks uuringuteks ja mida omavahel vahetavad ametlikult tunnustatud asutused.

Kõik elusolendid peavad olema pakendatud selleks spetsiaalselt ettenähtud anumatesse, mis välistavad nende kahjustumise ning pakendist väljapääsemise.

Saatja on kohustatud märgistama saadetise erimärgistusega "ETTEVAATUST. ELUSLOOMAD" (rahvusvahelistel saadetistel "ANIMAUX VIVANTS").

 


RAVIMID JA TOIDULISANDID

Rahvusvahelistes postisaadetistes on keelatud saata ja saada ravimeid, kui tehingu üks pool on juriidiline isik, näiteks internetipood.
Eraisikud võivad üksteisele ravimeid saata. Ravimiameti luba pole vaja saadetisele, milles on kuni viis avamata pakendit. Ühes pakendis võib olla kuni 200 tabletti.

Kui saadetav ravimite kogus on suurem, on paki kättesaamiseks tarvis teha Ravimiametile avaldus. Avalduses tuleb kinnitada, et tooted on saadetud eraisikult eraisikule ning mõeldud isiklikuks tarbeks. Avalduse põhjal annab Ravimiamet loa postipaki kättesaamiseks.

NB! Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite saatmine posti teel on keelatud.

Toidulisanditele ei laiene ravimitele kehtestatud piirangud ja neid võib interneti teel tellida. Tasub teada, et vahel võivad internetis reklaamitud teiste riikide toidulisandid osutuda Eesti seaduse mõistes ravimiteks.
Enne toidulisandi tellimist veendu, kas tegemist on ka Eestis toidulisandiga.

Vajadusel võta ühendust Ravimiametiga ning teavita neid oma saadetise sisust telefonil 737 4140 või e-posti aadressil [email protected].

Kui Ravimiameti kinnitusel on tegemist ravimitega, ei ole meil võimalik neid Sulle üle anda.

 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616