E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Tolliinfo saadetise saamisel

Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist saadetud postisaadetise puhul (näiteks e-poest tellitud isiklikuks kasutamiseks kaup või kingitus eraisikult) peate arvestama tolliformaalsuste täitmisega. Aitame need Sul ära teha ehk esitada tollile vajaliku deklaratsiooni. Soovi korral võid kauba ise deklareerida Maksu- ja Tolliametis (MTA).
MILLISEL JUHUL PEAD SA MAKSMA?
 

Kui tellid kaupu väljastpoolt Euroopa Liidu riike, tuleb arvestada impordimaksudega ning tollivormistuskuludega.

Kui Teile saabuva saadetise väärtus on alla 22 euro, siis saate saadetise maksuvabalt kätte.
 

 1. Impordimaksud
  Impordimaksud on: tollimaks, käibemaks ja aktsiis ning impordimaksude suurus sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.
   
 2. Tollimaks
  Üldjuhul tollimaksuga ei maksustata saadetisi, mille väärtus jääb alla 150 euro. Erandiks on alkohol, tubakatooted, parfüüm ning tualettvesi. Olenevalt kaubakoodist, jääb tollimaksumäär vahemikku 0–17% kauba väärtusest. Tollimaksumäära leiate kaubakoodi järgi Eesti Tollitariifistikust.

  Eraisikute kinkesaadetistele on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%. Kui eraisiku tasuta saadetud paki väärtus on üle 700 euro, siis tuleb leida igale kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti Tollitariifistikust. Tollimaksuga maksustamisel on aluseks kauba tolliväärtus. Kauba tolliväärtus on kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja maksis või maksab müüjale. Tegelikult makstud või makstavale hinnale lisatakse kauba importimisel ostja tehtud kulutused, mis kuuluvad tolliväärtusesse.
   
 3. Käibemaks
  Käibemaks on üldjuhul 20%, kuid näiteks raamatud maksustatakse käibemaksumääraga 9%. Käibemaksuga maksustatava väärtuse moodustavad ühenduse tolliseadustiku kohane kauba tolliväärtus ja kõik importimisel tasumisele kuuluvad maksud ning muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, sh tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil.
   
 4. Aktsiisid
  Aktsiisiga maksustatakse alkohol ja tubakatooted.

 

 • Käibemaksuvabastus
  Käibemaksu ei pea tasuma, kui tellitud kaubaga paki väärtus jääb alla 22 euro või kui eraisiku saadetud kinkesaadetise väärtus jääb alla 45 euro.
 • Tollimaksuvabastus
  Tollimaksu ei pea tasuma, kui paki väärtus jääb alla 150 euro – ükskõik kas pakk on tellitud internetipoest või tegemist on  kingitusega.
  Alkoholile, tubakatoodetele, parfüümile, tualettveele, kohvile ja teele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

KUI PALJU PEAD SA MAKSMA?
 

Kui saadetise väärtus on 22-150 eurot, kuulub saadetis deklareerimisele ja maksustatakse käibemaksuga (20%). Maksustamise aluseks on tolliväärtus (kauba hind+ saatmiskulud). Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, kuulub saadetis deklareerimisele ja maksustatakse impordimaksudega (tollimaks, käibemaks, aktsiisikaupadel aktsiis). Maksustamise aluseks on samuti tolliväärtus. Tolliväärtuse hulka kuulub kauba maksumus, transpordikulud ja muud kulud.

Kõikide kaupade  impordimaksud ja lisanõuded sõltuvad kaubakoodist ja kauba päritoluriigist, siis esmalt tuleb leida oma imporditavale kaubale õige kaubakood:

 

 

 • Teenustasu jaekliendile on alates 10,00 eurost
  Kasutades meie tollivormistusteenust, on vaja maksta ka teenustasu.

  Tolliteenuse hinnakiri

Šveits, Norra, Island, Liechtenstein ja Ühendkuningriik ei kuulu Euroopa Liitu. Käibemaksu lisandumisega tuleb arvestada ka Euroopa Liidu riikide omavalitsuslikest piirkondadest paki saamisel.

Kui Sulle tuleb saadetis, mis nõuab tollivormistust, tuleb paki kättesaamiseks läbi teha järgmised sammud.

 
 1. Saad meilt sms või kirja, milles anname paki saabumisest teada. Saadetise saad deklareerida ise  või kasutades selleks Omniva teenuseid. Kui soovid, et Omniva Sinu eest tollivormistused ära teeks, leiad kirjast ka meie kontaktid, kuhu saata kauba väärtust tõendav dokument ehk arve või tellimuse kinnitus ja täidad ära lihtvolikirja vormi.
 2. Saada kirjas näidatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse väljatrükk või PayPali väljavõte, kui tellisid kauba internetist. Eraisikult saadud paki puhul on vaja küsida saatjalt lisainformatsiooni iga üksiku kaubaartikli maksumuse kohta.
  Lisaks täida ära lihtvolikirja vorm, mis on erakliendi abiinfos blankettide all ning on kättesaadav nii PDF kui DOC formaadis. Kui Sa ei ole veel 18-aastane, tuleb täita volikirja vorm, mis on mõeldud alaealise saaja saadetise deklareerimiseks ja on samuti kättesaadav nii PDF kui DOC formaadis.
 3. Pärast Sinult andmete saamist vormistame tollideklaratsiooni Sinu eest. See võtab tavaliselt aega 1–3 tööpäeva.
 4. Paki saad kätte kas postkontorist või kulleriga. Paki kättesaamisel saad tasuda tollideklaratsiooni vormistamise teenustasu ja maksta impordimaksud.

Kui meil on tollivormistuse jaoks vaja lisaandmeid, võtame Sinuga ühendust.

 
 • Tehnilise Järelevalve Ameti kinnitus
  Toote nõuetele vastavuse kontroll

  Kui toll leiab vabasse ringlusse deklareeritud kauba kontrollimisel, et:
  tootel ilmnevad omadused, mis annavad alust arvata, et toote õige paigaldamise, hooldamise ja kasutamise korral kujutab see endast tõsist ohtu inimeste tervisele, ohutusele, keskkonnale või

  tootega ei ole kaasas asjakohaste ühenduse ühtlustamise õigusaktidega nõutavaid kirjalikke või elektroonilisi dokumente või toode ei ole selliste õigusaktide kohaselt märgistatud või tootele on CE-vastavusmärgis kinnitatud valel või eksitaval viisil, siis peatab ta vastava toote vabasse ringlusse lubamise ja teatab sellest viivitamata turuseire eest vastutavale riigiasutusele. Kui turujärelevalveasutused leiavad, et toode ei vasta ühenduse ühtlustamise õigusaktidele, siis vajaduse korral võidakse keelata toote turule laskmine.

 • Ravimid ja toidulisandid
  IRavimite saatmine Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse või Eestist Euroopa Liidu välisesse riiki võib toimuda postisaadetises ainult eraisikult eraisikule.

  Postiteenuse kasutamisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis avamata jaemüügipakendit.

  Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis.
  Kui saadetavate ravimite kogus ületab eelnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.

  Mitte ravimiks (näiteks toidulisandiks) määratletud toodete saatmisel piirangud puuduvad.

  Interneti vahendusel tellitud ravimite saatmine posti teel on keelatud. Enne toote tellimist või saatmist on mõistlik pöörduda Ravimiameti poole ja lasta määratleda, kas toote puhul on tegemist ravimiga või mitte. Väga sageli on teistes riikides toidulisanditeks (vitamiinipreparaadid, taimsed preparaadid) tunnistatud tooted Eestis määratletud ravimiteks nende koostises sisalduvate toimeainete tõttu.
 
Taimed

Põllumajandusameti info e-kaubanduse kohta
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616