Tolliteenused ja tolliinfo saadetise saamisel


Tollideklaratsiooni täitmisega peab arvestama siis, kui saate paki Euroopa Liidu välistest ehk kolmandatest riikidest. Seda tuleb teha nii e-poest tellitud kauba puhul kui ka näiteks teiselt eraisikult saadud kingitustega. Kui soovite, aitame Teil tollile vajaliku deklaratsiooni ära esitada. Ise saate kaupa deklareerida Maksu- ja tolliameti kodulehel.


MAKSUD JA TASUD

 
Kui tellite kaupu väljastpoolt Euroopa Liidu riike, tuleb arvestada impordimaksudega ning tollivormistuskuludega.
Alates 01.07.2021 kuuluvad deklareerimisele kõik kaubad alates 0 eurost.
Kui saadetise väärtus on 0-150 eurot, maksustatakse kaubad käibemaksuga (22%). Maksustamise aluseks on tolliväärtus (kauba hind+ saatmiskulud). Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, kuulub saadetis deklareerimisele ja maksustatakse impordimaksudega (tollimaks, käibemaks, aktsiisikaupadel aktsiis). Maksustamise aluseks on samuti tolliväärtus.
Endiselt on maksuvabad kingitused eraisikult eraisikule kui kingituse väärtus ei ületa 45 eurot (deklareerida tuleb kingitused alates 0 eurost).
Kolmandatest riikidest saabuvad tagastused, mida ei õnnestunud sihtriigis saajale väljastada, kuuluvad deklareerimisele, aga nende eest teenustasu ei lisandu. Kui tegemist on garantiiremondi või mõne muu eriliigilise tagastusega, siis lisandub deklareerimise tasu tollideklaratsiooni eest vastavalt hinnakirjale.

Eraklientide hinnakiri ja Minu.omniva tollikeskkonna juhend asub siin ja äriklientide hinnakiri ja Minu.omniva tollikeskkonna juhend asub siin.

Deklareerimist vajavate saadetiste kohta loe lähemalt Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.


KINGITUSTE DEKLAREERIMINE

 
2021. aasta juulist jõustus kogu Euroopa Liidus muudatus, mille kohaselt tuleb deklareerida kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad pakid olenemata sellest, kas tegu on internetipoe ostu või teiselt eraisikult saadud kingitusega. Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksu pettusi ja luua võrdsemaid tingimusi Euroopa Liidu ettevõtetele.

Impordimaksud tuleb tasuda juhul, kui saad paki, mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta, kuid kauba tolliväärtus saadetises ületab 45 eurot. Sama kehtib ka juhul, kui alkoholi, tubakatoodete, parfüümi, tualettvee, kohvi või tee koguseline piirnorm on ületatud.
Kingitusena saadud kaup, mille väärtus ei ületa 45 eurot ega maksuvaba koguselist piirmäära, saab käibemaksust vabastuse käibemaksuseaduse (§ 17 lõige 1 punkt 10 ) 1.06.2022 muudatuse kohaselt. Lisainfot leiad MTA kodulehelt siit

Kuidas ma tean, kas saadetis on kingitus?

Kingituseks loetakse ühelt eraisikult teisele eraisikule saadetud pakki. Kingituseks ei loeta veebipoest tellitud või sealt tasuta saadud kaupa.
  • Kuni 45 eurot maksvate kinkesaadetiste eest ei ole vaja käibemaksu tasuda.
  • Kui kinkesaadetise väärtus on üle 150 euro, tuleb lisaks käibemaksule tasuda ka tollimaks.
  • 150–700 eurot maksvate kinkesaadetiste puhul on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%.
  • Üle 700 euro maksvatele kinkesaadetistele tuleb leida igale kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti Tollitariifistikust.

Mida teha kui mina saajana ei tea, mis on saadetise sisu ja väärtus?

Kui tavaliselt tuvastatakse saadetiste väärtus saatedokumentide (arve, tellimuse kinnitus jms) kaudu, siis eraisikult eraisikule saadetava paki puhul selliseid dokumente ei looda. Sellisel juhul määrab saadetise väärtuse saatja.

Kui saaja saab paki, millel puudub väärtus või saatja ei ole osanud väärtust hinnata, siis soovitab tolliagentuur saata saatjaga oma suhtluse, milles saatja kinnitab, et tegemist on kingitusega või pakub ebamäärast sisuväärtust või midagi sarnast.

Kuidas ma saan pakki deklareerida?

Paki deklareerimiseks on kaks valikut, kas vormistada deklaratsioon ise EMTA kodulehel või volitada Omnivat deklaratsiooni vormistama.

Kui ma teen deklaratsiooni Omniva kaudu, kas siis mulle lisandub veel täiendav tasu?

Kui oled volitanud Omniva enda eest deklaratsiooni tegema, lisandub teenustasu vastavalt hinnakirjale, millega saab tutvuda Omniva kodulehel.
 


TEGEVUSED SAADETISTE DEKLAREERIMISEKS JA TOLLIMAKSU TASUMISEKS

 
  Deklareerib Omniva Deklareerite iseseisvalt
Deklareerimise tähtaeg Eestisse jõudnud saadetise deklareerimiseks on aega 30 päeva
Deklareerimise hind Automaatne e-deklaratsioon* 2,39€
Impordideklaratsioon** al. 15,25€ .
Omniva tolliteenuste hinnakiri asub siin.
Tasuta
Tollimaksude tasumine Toimub minu.omniva.ee keskkonnas. Toimub deklareerimise käigus otse Maksu-ja Tolliametile
Deklareerija valimine Omniva saadab teile SMS, e-maili või kirjaliku teavituse deklareerimist vajava paki kohta. Saabunud teavitus sisaldab linki minu.omniva.ee keskkonda, kus on võimalik näha saadetise andmeid, neid kinnitada (vajadusel muuta), valida Omniva oma saadetist deklareerima ning tasuda ka vajalikud maksud ja teenustasud. Omniva saadab teile SMS, e-maili või kirjaliku teavituse deklareerimist vajava paki kohta. Saabunud teavitus sisaldab linki minu.omniva.ee keskkonda, kus on võimalik näha saadetise andmeid. Kui deklareerid saadetise ise Maksu- ja Tolliameti keskkonnas, siis Omnivat sellest teavitama ei pea.
Deklareerimine Omniva deklareerib Teie saadetise. Ärikliendina saate volitada Omnivat saadetist deklareerima juhul kui olete allkirjastanud raamlepingu. Kui saadetise väärtus ületab 150 eurot, peab teil olema Omnivaga sõlmitud ka Tollilagentuuri teenuste leping. NB! Kui olete volitanud Omniva deklaratsiooni vormistama, käivitab see koheselt tegevuste ahela. Seepärast volitust tühistada ei saa Deklareerite saadetise iseseisvalt Maksu- ja Tolliameti kodulehel.
Veendu, et kauba asukoht deklaratsioonil on Omniva ja lisatud konkreetne meie poolt teavituses edastatud paki number. Lisaks peab teil endal olemas olema kauba väärtust tõendav dokument (arve, maksekorraldus, tellimus vms).

Deklaratsiooni vormistamisel peab deklaratsioonis kauba saaja lahtris alati kajastuma see isik, kelle nimele postisaadetis saabus.
Saadetise transport Olenevalt teenusest saadame paki peale kauba vabastamist 5 tööpäeva jooksul Teie asukohajärgsesse postiasutusse või kulleriga koju kätte.
 
Kui Maksu- ja Tolliametis on deklareerimise protsess lõppenud (saadetis on saanud staatuse „Kaup vabastatud“) siis jõuab vajalik info samal päeval automaatselt ka Omnivasse.
Teie Omnivat kauba vabastamisest eraldi teavitama ei pea.
Edastame saadetise Teie asukohajärgsesse postiasutusse.
Saadetise kättesaamine Omniva saadab Teile teavituse saadetise saabumisest postkontorisse või lepib telefoni teel kokku teile sobiliku aja paki vastuvõtmiseks, kui pakk liigub kulleriga.
Täiendav info Saadetise liikumist saab jälgida Omniva kodulehelt. Tollideklaratsiooni täitmisel saate abi küsida Maksu-ja Tolliametist, telefoni nr. 8 800 814 või kodulehelt www.emta.ee. Saadetise liikumist saab jälgida Omniva kodulehelt.* deklareerimise protsess, kus deklareerimine toimub automaatselt ning maksude ja teenustasu maksmine on võimalik ära teha koheselt minu.omniva.ee keskkonnas. Automaatse e - deklaratsiooni all lähevad kõik saadetised, mille väärtus on kuni 150 euro ja mille tollikoodid ei ole piirangutega.
** deklareerimise protsess, kus deklareerimine teostatakse inimeste poolt kuid maksude ja teenustasude maksmine teostatakse minu.omniva.ee keskkonnas peale deklareerimisprotsessi lõpetamist. Tollideklaratsiooni alla lähevad kõik üle 150 euro maksvad või piiranguga tollikoodidega saadetised.


Lihtsustused Ukraina sõjapõgenike postipaki deklareerimisel


Euroopa Komisjoni otsusega lihtsustati Ukraina sõjapõgenikele saadetud isiklike esemete deklareerimist ja võimaldatakse maksuvabastus järgmistel tingimustel:

Ukraina sõjapõgenikud saavad postipaki selle saabumisel deklareerida suuliselt, kui
  • paki lähteriik on Ukraina,
  • paki saatja on eraisik ja
  • paki saajal on olemas tähtajaline elamisluba ajutise kaitse alusel.

Pakk peab olema lähetatud pärast 24. veebruari 2022 ning sisaldama saaja isiklikke asju.

Kui kõik need tingimused on täidetud, siis võib paki suuliselt deklareerida selle väärtusest sõltumata.
Suuliseks deklareerimiseks peab paki saaja võtma ühendust Omniva klienditeenindusega telefonil 661 6616 või emailil [email protected].

Paki saab suuliselt deklareerida ka siis, kui pakk on saadetud Eesti isiku nimele, kuid isik suudab tõendada, et paki tegelik saaja on Ukraina sõjapõgenik.

NB! Pakki, mis sisaldab internetist tellitud või ostetud kaupa, suuliselt deklareerida ei saa.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616