Sihtnumbrid allalaadimiseks

Seoses vana e-poe serveri sulgemisega oleme muutnud sihtnumbrite allalaadimise teenuse asukohta. Teenuse kasutamiseks ei ole vaja enam registreeruda, aga tuletame meelde, et andmete edasimüümine ei ole lubatud. Struktuurilt ja andmekoosseisult on fail samasugune, kuid muutsime teise veeru nimetust, et see oleks vastavuses andmetega.
Lisaks CSV-failile on võimalik nüüd alla laadida ka XML-faili.

Teenuse kasutamisel kehtivad järgmised tingimused.
 
  1. POST pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad kasutada allalaaditavat sihtnumbrite andmebaasi (andmetabeleid).
  2. Kliendid kasutavad Lehekülge ja seal paiknevaid Teenuseid täielikult omal vastutusel.
  3. Kliendil on õigus saada Leheküljelt perioodiliselt POSTi poolt uuendatud infot sihtnumbrireeglistiku kohta.
  4. Kliendil pole lubatud allalaaditud sihtnumbrite andmebaasi terviklik või osaline võõrandamine kolmandatele isikutele ilma POSTi eelneva nõusolekuta.
  5. Kliendil on keelatud sihtnumbrite andmebaasi publitseerimine ilma POSTi eelneva nõusolekuta.
  6. POST on samuti igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi.
  7. POST on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
  8. POST kohustub teavitama Klienti Tingimuste muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.
  9. Tingimused ja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.
  10. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja POSTi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja väljakujunenud head tavad. 
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616