Volitamine

Kui Sul ei ole võimalik saabunud saadetisele ise järele minna, võib ka keegi teine Sulle saadetud kirja või paki ära tuua, kui teda selleks volitad. Kui saatja on soovinud saadetise väljastamist Sulle isiklikult, siis on see saadetise saabumise teates kirjas ning sel juhul volikiri ei kehti.
 
Milliste teenuste korral on paki kätte saamiseks vajalik volitus?

Volitust on vaja:
 • Tähitud/jälgitavatele saadetistele, need tunneb ära järgneva pakikoodi alguse abil: RR, CC, CP, JJEE, CE.
Volitust ei ole vaja:
 • Saadetistele mis väljastatakse saaja aadressil, näiteks kullersaadetised, tähitud kirjad, postkontorist aadressile tellitud pakid (võib vastu võtta igaüks sellelt aadressilt, kes vähemalt 15 aastane).
 • Lihtsaadetistele - nende vöötkood algab L või U-ga, aga ka nt numbritega 00. Saadetisele järele minejal peab olema kaasas enda isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart).
 • E-pakk teenusega saadetised - nende vöötkood algab RO, RA, RS, RL-ga ning lõpeb EE-ga. Saadetisele järele minejal peab olema kaasas enda isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart).
 • Pakiautomaadi saadetis, mis on suunatud postkontorisse, peab vastu võtja ette näitama vaid uksekoodiga sõnumi (volitust ei ole vaja, vaid SMSi).

Pane tähele!
 • Volitatav isik peab olema vähemalt 15-aastane, õpilaspilet ei ole dokument, vajalik on isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart, pass).
 • Volitust ei saa kirjutada, kui on teenus „väljastada konkreetsele isikule“ (nt. järelmaksu lepinguga saadetis).
Kuidas volitada?

Soovi korral saad meile edastada digitaalselt allkirjastatud volikirja. Kindlasti lisa juurde info, millises postkontoris saadetis asub. Saada see e-posti aadressile [email protected]
Kui esitad digitaalse volikirja tööpäeval enne kella 16.00, siis tehinguid saab selle alusel teha järgmisel tööpäeval.
Volituse saad kirjutada lihtsalt vabas vormis paberile või kasutada meie blanketti. Volikirja tekstis peab olema:
 
 • volikirja koostamise kuupäev
 • Sinu ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Juriidilise isiku korral selle nimetus ja registrikood volitatava inimese ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht
 • volikirja sisu – milliseid toiminguid volitatav saab teha
 • volikirja kehtivuse tähtaeg
 • Sinu allkiri

Juriidilise isiku poolt oma esindajale antud volikirjal peab olema seadusejärgse esindaja (juhatuse liige, prokurist) allkiri.
 
Volituste liigid

Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üldasjaajamise volikiri. Volikirja kehtivusaeg on maksimaalselt kuni 3 aastat.
 
 1. Ühekordne volikiri
  on volitaja antud volitus konkreetse postisaadetise vastuvõtmiseks
 2. Mitmekordne volikiri
  on volitaja antud volitus kindlaks määratud perioodil postisaadetiste vastuvõtmiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel.
 3. Üldasjaajamise volikiri
  on antud volitaja poolt erinevate lepingute tegemiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel. Kui on tellitud teenus „väljastamine isiklikult“, siis volikiri ei kehti.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616