E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Volitamine

Kui Sul ei ole võimalik saabunud saadetisele ise järele minna, võib ka keegi teine Sulle saadetud kirja või paki ära tuua, kui teda selleks volitad. Kui saatja on soovinud saadetise väljastamist Sulle isiklikult, siis on see saadetise saabumise teates kirjas ning sel juhul volikiri ei kehti.
Kuidas volitada?

Soovi korral saad meile edastada digitaalselt allkirjastatud volikirja. Kindlasti lisa juurde info, millises postkontoris saadetis asub. Saada see e-posti aadressile [email protected]
Kui esitad digitaalse volikirja tööpäeval enne kella 16.00, siis tehinguid saab selle alusel teha järgmisel tööpäeval.
Volituse saad kirjutada lihtsalt vabas vormis paberile või kasutada meie blanketti. Volikirja tekstis peab olema:
 
 • volikirja koostamise kuupäev
 • Sinu ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Juriidilise isiku korral selle nimetus ja registrikood volitatava inimese ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht
 • volikirja sisu – milliseid toiminguid volitatav saab teha
 • volikirja kehtivuse tähtaeg
 • Sinu allkiri

Juriidilise isiku poolt oma esindajale antud volikirjalpeab olema seadusejärgse esindaja (juhatuse liige, prokurist) allkiri.
 
Volituste liigid

Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üldasjaajamise volikiri. Volikirja kehtivusaeg on maksimaalselt kuni 3 aastat.
 
 1. Ühekordne volikiri
  on volitaja antud volitus konkreetse postisaadetise vastuvõtmiseks
 2. Mitmekordne volikiri
  on volitaja antud volitus kindlaks määratud perioodil postisaadetiste vastuvõtmiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel
 3. Üldasjaajamise volikiri
  on antud volitaja poolt erinevate lepingute tegemiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel Kui on tellitud teenus „väljastamine isiklikult“, siis volikiri ei kehti.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616