Kuidas saata pakki välismaale?

Paki välismaale saatmise võimalused sõltuvad sellest, millisesse riiki Sa pakki saata tahad. Enne saatmist palun tutvuda võimalike sihtriike puudutavate saadetiste liikumise piirangutega siin. Rahvusvahelise pakiliikluse info.

Rahvusvaheliste saadetiste saatmisel Venemaale ja Valgevenesse esineb saadetiste liikumisel pikemaid viivitusi. Viivitused on seotud Läti kui transiitriigi poolt läbiviidava senisest põhjalikuma kontrolliga esemelise sisuga postisaadetise osas.

Kontroll hõlmab esemelisega sisuga saadetise puhul tollideklaratsioonil märgitud saadetise sisu lubatavust ja sisu vastavust HS kaubakoodile.

Venemaa ja Valgevene saadetise sisu osas kehtivad täiendavad piirangud vastavalt Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonidele. Sanktsioonide info on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti kodulehel: Eestist kolmandasse riiki | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee)

Harmoneeritud süsteemi (HS) kaubakoode puudutav info on kättesaadav Maksu-ja Tolliameti kodulehel.

Keelatud sisu sisaldavad saadetised ja saadetised, mille puhul klient on märkinud tollideklaratsioonil saadetise sisule mittevastava HS koodi, tagastatakse saatjale.
Kuhu soovid pakki saata?
  • Baltikumi
  • Euroopa Liitu
  • Mujale
kui suurt pakki soovid saata?
  • S-L
  • XL
  • suurem kui XL
Kui rasket pakki soovid saata?
  • Kuni 20 kg
  • 20-30 kg
  • Üle 30kg

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616