Kuidas tellida ajakirjandust?

Meie kaudu saad tellida Eestis ilmuvaid väljaandeid endale koju.

KUIDAS TELLIDA AJALEHTI JA AJAKIRJU?

Ajakirjanduslike väljaannete tellimusi saab vormistada postkontoris, postipunktis, tellides kirjakandja koju või pöördudes kirjastuse poole.
MILLISEID VÄLJAANDEID SAAB TELLIDA?
Meie abiga saad tellida suures valikus ajalehti ja ajakirju.

KUI PALJU TELLIMINE MAKSAB?
Tellimuse hind sõltub väljaandest ja tellimise perioodi pikkusest. Vormista oma tellimus postkontoris või palu selleks kirjakandja abi.

Mõned väljaanded pakuvad soodustusi pensionäridele, üliõpilastele, õpilastele ja õpetajatele. Soodustuse saamiseks näita kirjakandjale või postkontori töötajale soodustust tõendavat dokumenti.
 
TASUB TEADA!
 
 • Ajalehti ja ajakirju saad tellida ka kingituseks teistele. Tellija ja saaja andmed võivad olla erinevad.
 • Soodustuse saamiseks näita kirjakandjale või postkontori töötajale soodustust tõendavat dokumenti.
MILLISEKS PERIOODIKS SAAB AJALEHTI JA AJAKIRJU TELLIDA?
Erinevaid väljaandeid saad tellida erinevaks perioodiks. Mõne väljaande lühim võimalik tellimisperiood võib olla näiteks 6 kuud või 12 kuud. Ajalehtede ja ajakirjade tellimisperioodid määrab kirjastus.

Tellimisperiood algab üldjuhul kalendrikuu esimese kuupäevaga. Sul on võimalik valida, millisest kalendrikuust alates väljaanne Sinu postkasti jõudma hakkab.
 

 

Päeva- ja nädalaväljaanded
 
 • Kui vormistad tellimuse enne jooksva nädala neljapäeva, jõustub tellimus järgneva nädala esmaspäevast.
 • Kui vormistad tellimuse pärast jooksva nädala neljapäeva, jõustub tellimus ülejärgneva nädala esmaspäevast.
Harvemini kui kord nädalas ilmuvad väljaanded
 
 • Kui vormistad tellimuse enne jooksva kuu 15. kuupäeva, jõustub tellimus alates järgnevast kuust. Paljude väljaannete puhul saad postkontoris tellimust vormistada kuni 20. kuupäevani.
 • Kui vormistad tellimuse sõltuvalt väljaandest kas pärast 15. või 20. kuupäeva, jõustub tellimus alates ülejärgnevast kuust.

Paljusid väljaandeid saad tellida ainult jooksvaks aastaks. Kui Sinu valitud tellimisperioodi lõpp jääb järgmisse aastasse, võime paluda Sul seda lühendada jooksva aasta lõpuni.
KUIDAS TELLIMUST MUUTA?
Postkontoris saad tellimuse ümberadresseerimiseks, peatamiseks või tühistamiseks esitada avalduse. Tellimuse muutmise tasu leiad perioodika lisateenuste hinnakirjast.

 
 • Ümberadresseerimine
  tellimuse suunamine teisele aadressile või teisele saajale tellimisperioodi ajal.
 • Peatamine
  tellimuse peatamine kuni kolmeks kuuks. Tellimuse lõpukuupäev lükkub peatatud ajavahemiku võrra edasi.
 • Tühistamine
  Tellijal õigus oma tellimusest taganeda 14 päeva jooksul tellimuse esitamisest arvates. Tellimuse eest tasutud summa tagastame täies ulatuses, kui ühtegi väljaannet ei ole veel kätte toimetatud. Kui tellimuse täitmine on juba alanud, siis arvestame tellimuse maksumusest maha kättetoimetatud väljaannete maksumuse.
 • Ennetähtaegne tellimuse lõpetamine
  Kui soovid tellimuse lõpetada perioodi keskel, siis palun pöördu soovivaldusega otse kirjastuse poole.
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616