E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
Nutipostkast


Nutipostkasti kasutamine


Nutipostkast on era- ja ärikliendi pakikapp või automaat, mis on mõeldud paki- ja postisaadetiste väljastamiseks ja korjeks, mille omanik/haldaja ei ole Omniva. Järgnevalt selgitame, kuidas nutipostkastiga saab Omniva teenuseid kasutada.
 
Nutipostkasti paigaldamine

Nutipostkast peab olema paigaldatud vastavalt postkasti nõuetele:
 
 • Nutipostkast on korrektselt tähistatud maja, korteri või talu nimega/numbriga
 • Nutipostkast on paigutatud korrektselt ning sellele on tagatud aastaringne ligipääs ja tehniline korraolek:
  - linnas, alevis ja alevikus on paigaldatud kliendi nutipostkast eramu või ridaelamu esist piirava aia värava juurde või kortermaja esimese korruse eesruumi. Kui eramul või ridaelamul puudub aed, paigutatakse kliendi nutipostkast tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta;
  - hajaasustusega külas on paigaldatud kliendi nutipostkast selle omaniku ja Eesti Posti vahelise kokkuleppe kohaselt isiku elu- või asukohast mõistlikul kaugusel asuvasse ja transpordivahendiga aastaringselt ligipääsetavasse kohta.
 • nutipostkast on paigaldatud postkastiga samasse asukohta või vahetusse lähedusse.

Juhul, kui nutipostkast paigaldatakse postkastist erinevasse asukohta, siis tuleb see eelnevalt kooskõlastada Omnivaga kodulehe veebivormi, e-kirja või telefoni teel.
 
Postisaadetiste kättesaamine

Nutipostkasti toimetatakse kõik need postisaadetised, mida tavapäraselt postkasti viiakse: kirjad, perioodika ja reklaam.

Postisaadetised toimetatakse sinna juhul, kui nutipostkastil on ava või luuk postisaadetiste jaoks. Kui nutipostkast asub tavapostkasti vahetus läheduses, siis toimetatakse postisaadetised nutipostkasti. Juhul, kui on olemas lahter grupipostkastis, viiakse postisaadetised endiselt grupipostkasti (kui ei ole kokkulepitud teisiti).  

Pakkide kättesaamine

Nutipostkasti toimetatakse kõik need pakisaadetised, mida tavapäraselt postkasti viiakse ja kullersaadetised, mille kättesaamiseks nutipostkasti kaudu on saaja nõusoleku andnud.

Pakisaadetised toimetatakse nutipostkasti juhul, kui seda saab avada ilma kõrvaliste vahenditeta (näited kõrvalistest vahenditest: võti, kiip, mobiilirakendus).

Kui soovid saada pakisaadetist nutipostkasti, siis märgi e-poes „Saaja“ lahtrisse ka nutipostkasti PIN-kood või ole valmis kullerile telefoni teel täpsemaid juhiseid andma.

NB! Nutipostkasti ei väljastata järgmisi saadetisi:
 
 • saadetised, mille kättetoimetamisel on nõutud saaja isiku tuvastamine
 • maksenõudega saadetised
 • saadetised, mille kättesaamiseks on vaja täita tollideklaratsioon
 • saadetised, mis ei ole otse adresseeritud nutipostkasti (näiteks pakk on tellitud pakiautomaati või postkontorisse).
 
Pakkide saatmine

Kui nutipostkast võimaldab ka pakkide väljastamist, saab selle kaudu saata Minu Omnivas eelvormistatud kullersaadetisi. Saadetis peab olema korrektselt pakendatud ning varustatud Omniva eelvormistatud aadresskaardiga.  

Pretensioonid ja vastutus
 
 • Omniva osutab teenust vastavalt kliendile osutatava teenuse tingimustele ning seega on Omniva vastutus sätestatud ka vastavates teenuse tüüptingimustes.
 • Omniva ei vastuta kliendi nutipostkasti tehnoloogiliste tõrgete korral, samuti ei vastuta Omniva kliendi nutipostkasti heakorra ja/või tehnilise korrasoleku eest. Kliendi nutipostkasti tehniliste, sh infotehnoloogiliste, küsimuste korral tuleb nutipostkasti omanikul/valdajal pöörduda otse nutipostkasti teenuse pakkuja või tootja poole.
 • Nutipostkasti omanik, valdaja, saadetise saaja või saatja võib esitada kirjaliku pretensiooni saadetise mittenõuetekohase kättetoimetamise, kahjustumise vms kahju hüvitamiseks viie kalendripäeva jooksul alates pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemise päevast, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul saadetise postitamise päevast.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616