Lisateenused

Väljastusteade

Saatjal on võimalik tähitud kirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame paberkandjal, e-posti aadressile ja/või mobiiltelefonile SMSiga. Väljastusteate kaudu saab kirja saatja detailse ülevaate, millal tema saadetis vastu võeti ja kelle poolt. Vajadusel on hiljem võimalik tuvastada täpne kirja vastuvõtmise aeg ja koht.
 
Väljastusteate tellimiseks:
  • Ilma saateleheta

    Märkida saatja aadressi juurde mobiiltelefoninumber ja/või e-posti aadress. Saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ülanurka saatja aadressi alla teha märge, millist väljastusteadet soovitakse (nt SMS saatjale ja/või e-posti kiri saatjale)

  • Koos saatelehega

    Märkida saadetiste üleandmise saatelehele mobiiltelefoninumber ja/või e-posti aadress – kuhu teadet soovitakse tellida. Teha iga saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ruumi puudumisel ülanurka saatja aadressi alla märge, millist väljastusteadet soovitakse.


Kindlustamine

Kui sinu poolt saadetud ese on hinnaline, siis soovitame selle kindlustada. Kindlustamisega tagame selle, et saadetise kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitame saadetise teie poolt avaldatud väärtuse ulatuses. Kindlustusmaks on riigisiseste saadetiste puhul alati 1% ja rahvusvahelise puhul 10% saatja poolt avaldatud saadetise väärtusest.

Maksimaalne avaldatud väärtus riigisisese saadetise puhul saab olla kuni 4500 eurot ja rahvusvahelise puhul 4000 SDR , kuid ei tohi olla suurem sisu tegelikust väärtusest. Saates rahvusvahelist saadetist peab kõigepealt täpsustama, kas soovitud riik lubab väärtsaadetist ja millises summas.

Täiendav sisukiri koostatakse 2 eksemplaris, kus loetletakse saadetises sisalduvad esemed ja nende rahaline väärtus. Vormistatud sisukirja üks eksemplar pannakse väärtsaadetise sisse, teine eksemplar jääb saatjale.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616