Maksumuudatuste korduma kippuvad küsimused

 • Mis juhtub e-kaubanduses pärast 1.juulit?

  Muutub väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste maksustamine: kaob käibemaksuvabastus väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud alla 22 eurot maksvatelt saadetistelt.

  See tähendab, et kui seni ei pidanud deklareerima ega käibemaksu tasuma alla 22 euro maksvate kaupade eest, mis olid tellitud nn kolmandatest riikidest (näiteks Hiinast või USA-st), siis 1.juulist 2021 tuleb ka need kaubad deklareerida ja käibemaks tasuda.

 • Kas on ka mingi üleminekuperiood? Näiteks juulikuu?

  Ei, üleminekuperioodi ei ole ning muudatus jõustub kõikjal Euroopa Liidus 1.juulil 2021.


   
 • Kes selle muudatuse otsustas, et ka kõik väikesaadetised tuleb 1.juulist deklareerida ja tasuda käibemaks?

  Tegu on kogu Euroopa Liidus jõustunud muudatusega. See tähendab, et kogu Euroopa Liidus toimub 1.juulist 2021 muutus väljaspoolt Euroopa Liitu ostetavate kaupade käibemaksukohustuste osas.

 • Miks see muudatus üldse tehti?

  Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ja tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ettevõtetele võrreldes niinimetatud kolmandate riikide (s.t Euroopa Liidu väliste riikide) ettevõtetega. Praegu on näiteks Eesti (või Euroopa) tootja alla 22-eurosel kaubal käibemaks juures, väljapoolt Euroopa Liitu tuleval kaubal mitte.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616