Kuidas vältida pettusi?

Western Unioni teenust kasutades on üksikud kliendid langenud pettuse ohvriks. Selle vältimiseks soovitame silmas pidada järgmist:
 
  • Western Unioni teenus on mõeldud raha edastamiseks sõpradele ja sugulastele, inimestele, keda tunned ja usaldad
  • Western Unioni teenus ei ole mõeldud ostu-müügi tehinguteks, kus on oht, et ebaaus partner Sind tüssata võib
  • Rahakaardi täitmisel saadud kontrollnumber on mõeldud info kergemaks leidmiseks, kontrollnumbri mitteteadmine sihtriigis väljaspool Eestit ei takista raha kättesaamist. Samuti ei takista raha kättesaamist süsteemis kasutusel olev kontrollküsimus
  • Petturil piisab saatja ja saaja nimest, et teha võltsitud dokument ja raha vale nime all välja võtta. Infot raha saatmisest ja saamisest on vaja teada ainult saajal ja saatjal. Ära avalda infot kolmandatele isikutele
  • Ära tee saatmisblanketist koopiaid ega saada sellel olevat infot muul moel inimestele, kes võivad raha vale nime all välja võtta

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616