Üldised nõuded ja ettepanekute esitamine

 

Vastavalt rahvusvahelistele UPU (Universal Postal Union) reeglitele peab postmargi temaatika ja kujundus olema tihedalt seotud väljalaskva riigi kultuurilise identiteediga, aitama kaasa kultuuri levitamisele või rahu hoidmisele, olema poliitikavaba ning ei tohi olla isikut ega riiki solvav.

Tähtpäevadest või sündmustest väärtustatakse margiga suuri juubeleid, üldjuhul 100, 125, 150 jne. Elavatest inimestest antakse üldjuhul marke välja ainult presidentidele ja olümpiavõitjatele.

Kõik ettepanekud järgmiseks aastaks on oodatud kuni jooksva aasta septembri lõpuni ning laekunud ettepanekute vahel teeb valiku Eesti Posti emissioonikomisjon üks kord aastas hiljemalt oktoobri lõpuks. Ettepaneku esitamiseks tuleb täita ankeet

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616