Rahvusvahelise tähitud maksikirja lisateenused ärikliendile

Kahepoolse postivahetuse teenus

Kindlaks määratud kohast ja/või ajal kliendi juurest tuuakse ära ning toimetatakse kohale postisaadetised üks kord tööpäevas. Kliendilt võetakse vastu liht- täht või väärtsaadetisena edastatavad kirisaadetised ning EMS, Kuller ja pakisaadetised, mille kaal ei ületa 3 kg. EMS, Kuller või pakisaadetiste kaal kokku ei tohi ületada 30 kg kliendi kohta.
 
Valida on 3 paketti:
 • Firma pakett

  Teenuse osutamise kellaaja vahemik 10.00–16.00.

 • Ärimaja pakett

  Post viikse ärimaja ühte kindlasse kohta ning võetakse samast kohast (nt valvelaud) vahemikus 10.00–16.00. Teenust võivad kasutada kõik ärihoones olevad firmad ja leping sõlmitakse maja haldajaga.

 • VIP pakett

  Kliendi poolt valitud ajal (vahemikus 7.00–18.00) poole tunnise täpsusega postisaadetiste ära toomine ja kohaletoimetamine. Kliendile toimetatakse kohale ka EMS, Kuller ja pakisaadetised.

 

 
Väljastusteade

Saatjal on võimalik tähitud kirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame paberkandjal, e-posti aadressile ja/või mobiiltelefonile SMS - sõnumiga. Väljastusteate kaudu saab kirja saatja detailse ülevaate, millal tema saadetis vastu võeti ja kelle poolt. Vajadusel on hilisemalt võimalik tuvastada täpne kirja vastuvõtmise aeg ja koht.
 
Väljastusteate tellimiseks:
 • Ilma saateleheta

  Märkida saatja aadressi juurde mobiiltelefoninumber ja/või e-posti aadress. Saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ülanurka saatja aadressi alla teha märge, millist väljastusteadet soovitakse (nt SMS saatjale ja/või e-posti kiri saatjale)

   
  Koos saatelehega

  Märkida saadetiste üleandmise saatelehele mobiiltelefoninumber ja/või e-posti aadress – kuhu teadet soovitakse tellida. Teha iga saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ruumi puudumisel ülanurka saatja aadressi alla märge, millist väljastusteadet soovitakse.

 

 
Kirjateenuste trükipakett
 
Printimine + adresseerimine + ümbrikustamine + lisalehe lisamine
 • Printimine ühe- ja kahepoolselt must-valgelt või värviliselt
 • Ümbrikustamine nii masinaga kui ka käsitsi
 • lisame masinaga ja käsitsi lisalehe või muid materjale (voldikud, kaardid, pisiesemed jne)
 • teostame nii elektroonilist kui ka füüsilist postituse eelsorteerimist

Kiireim ja efektiivsem viis töö teostamiseks on printida aadress koheselt kirjale ja ümbrikustada masinaga aknaga ümbrikusse. Masinümbrikustamise käigus saab ühte ümbrikusse lisada kuni 7 lehte ning 3 lisa materjali (kutse, voldik, reklaamleht vms).
 

 
Kindlustamine

Kui sinu poolt saadetud ese on hinnaline, siis soovitame selle kindlustada. Kindlustamisega tagame selle, et saadetise kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitame saadetise teie poolt avaldatud väärtuse ulatuses. Kindlustusmaks on riigisiseste saadetiste puhul alati 1% ja rahvusvahelise puhul 10% saatja poolt avaldatud saadetise väärtusest.

Maksimaalne avaldatud väärtus riigisisese saadetise puhul saab olla kuni 4500 eurot ja rahvusvahelise puhul 4000 SDR , kuid ei tohi olla suurem sisu tegelikust väärtusest. Saates rahvusvahelist saadetist peab kõigepealt täpsustama, kas soovitud riik lubab väärtsaadetist ja millises summas.

Täiendav sisukiri koostatakse 2 eksemplaris, kus loetletakse saadetises sisalduvad esemed ja nende rahaline väärtus. Vormistatud sisukirja üks eksemplar pannakse väärtsaadetise sisse, teine eksemplar jääb saatjale.
 

 
Pisieseme komplekteerimine

Kui Sul on soov saata kliendikaarte, maiustusi (näiteks šokolaad) ja muid pisiesemeid, siis EP saab Sind aidata saadetiste komplekteerimisel ja postitamisel. Selleks on vaja Sul toimetada saadetiste sisu Eesti Posti või organiseerime meie kullerteenuse.

Juhul kui sa soovid pisiesemete, näiteks kliendikaartide postitust veebis jälgida, siis võta ühendust oma müügijuhiga. Saame pakkuda ülevaadet ka lihtkirjadele.

Teenuse tellimiseks võta ühendust oma kliendihalduriga.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616