MILLAL ME KAHJU HÜVITAME?

Hüvitame Sulle otsese kahju, mis tekib:
 
  • kui saadetis läheb kaotsi. Kui me järelotsimisel pakki ei leia, tunnistame selle kadunuks
  • kui saadetis on rikutud või hävinenud meie süül
  • kui oleme jätnud saajalt täielikult või osaliselt lunasumma sisse nõudmata

Maksame Sulle hüvitise välja kohe pärast seda, kui on selgunud, et saadetis on hävinenud või kadunud. Maksame hüvitise välja eurodes.

Hüvitise kanname üle hüvitise saaja pangaarvele. Saatjal on õigus loobuda ettenähtud hüvitisest saaja kasuks ja vastupidi - saaja võib loobuda hüvitisest saatja kasuks.

Järeleotsimise või kahjustunud saadetise vorm
KUI SUURES MAHUS ME KAHJU HÜVITAME?

 

  • Hüvitame saadetise tegeliku kahjusumma.Täpne hüvitamissumma selgub, kui oled esitanud tõendid kahjusumma kohta: arve, pangakonto väljavõte vms. On aga paika pandud ülempiir, millest rohkem ei hüvitata isegi siis, kui on võimalik tõendada, et kahjustatud või kadunud saadetis maksis rohkem
  • Hüvitamisele kuulub ka juba tasutud saatekulu
  • Lunasumma hüvitame selles ulatuses, mis jäi saajalt sissenõudmata
  • Tähitud väljastusteate kaotsimineku korral hüvitame saatekulu

 

MILLAL ME HÜVITIST EI MAKSA?
 
  • Kui saadetise kaotsimineku või sisu rikkumise on tinginud vääramatu jõud. Sellisel juhul on Sul siiski õigus saada tagasi juba tasutud saatekulu
  • Me ei vastuta, kui saadetise kaotsimineku, sisu puudumise või rikkumise on põhjustanud saatja süü või hooletus või saadetise sisu laad
  • Me ei vastuta, kui saadetise kohta ei ole esitatud järelepärimist teenuse tüüptingimustega määratud aja jooksul.

 

KINDLUSTATUD SAADETISTE MAKSIMAALSED HÜVITISE MÄÄRAD

Kindlustatud ehk väärtsaadetise kaotsimineku, sisu täieliku rikkumise või riisumise korral hüvitame kahju saadetise avaldatud väärtuse ulatuses. Maksimaalne piir siseriiklikul väärtsaadetisel on 4500 € ning rahvusvahelisel väärtsaadetisel 4000 SDR (1 SDR=1,2454 €). Sõltuvalt sihtriigist võib rahvusvahelise väärtsaadetise maksimaalne väärtus olla madalam või antud teenus puududa. Allikas: UPU International Bureau Circular no. 180, 20.11.2023.  
Tähitud kiri (nii siseriiklik kui rahvusvaheline) 35 €
Standardpakk Rahvusvaheline: 40 SDR + 4,5 SDR/kg
Riigisisene 35 € paki kohta
Pakiautomaat 320 € või 10,67 €/kg (juhul kui paki väärtust ei ole tõendatud)
Eestisisesed kullerteenused 320 €
Kuller transport 8,33 SDR KG
Kuller Baltikum 320 €
Kuller Euroopa 320 €
EMS dokumente sisaldavate saadetiste puhul mitte rohkem kui 30 SDR-i; muid kaupu sisaldavate saadetiste puhul mitte rohkem kui 130 SDR-i.
Suuremõõtmeline kullersaadetis (nii riigisisene kui rahvusvaheline) 512 €
Mitmepakisaadetis (nii riigisisene kui rahvaheline) 512 € (osalise kahjustumise korral kanname vastutust proportsionaalselt igale pakkeüksusele määratud osalise väärtuse ulatuses)
Partiipakk 35 € pakk
Pakk väljastuspunkti 35  pakk
Lunasumma mittetäielikul sissenõudmisel Sissenõudmata lunasumma ulatuses
Lisainfo jälgitavate ning hüvitatavate saadetiste kohta
 
Juhul, kui vöötkood vastab ülemaailmsetele reeglitele ehk alguses on 2 tähte, siis 9 numbrit ja lõpus 2 tähte, mis tähistavad lähteriigi ISO koodi, siis esimese tähe järgi saab teada, mis teenusega on tegemist. Algustäht näitab, mis saadetised on jälgitavad ning hüvitatavad –
 
1. Saadetise teekond on jälgitav ning kaotamise/kahjustamise korral kuulub hüvitamisele:
E = EMS paki- või dokumendisaadetis
C = pakk (kas standardpakk, maksipakk või EPG pakk)
R = tähitud maksikiri või tähitud kiri väljastamisega postiasutusest, kusjuures R**********EE = E-pakk (aga algus ei ole RR)
Hüvitise suurus on kättesaadav saadetise hüvitamise lehel ning tuleneb teenuse tüüptingimusest.
 
2. Saadetise teekond on jälgitav, aga kaotamise/kahjustamise korral hüvitamisele ei kuulu:
L = Expres kiri või Expres kiri postkontorisse (oma loomult lihtsaadetis)
 
3. Saadetised pole jälgitavad ega ka hüvitatavad:
U, 00*********EE ja mõni standardile mitte vastav kood viitab üldjuhul lihtmaksikirjale.
 
Juhime ka tähelepanu sellele, et sisenevate RV saadetiste puhul makstakse hüvitis üldjuhul välja saatjale (sest kuni väljastamiseni kuulub saadetis saatjale), kellel on õigus loobuda hüvitisest saaja kasuks (U ja L-ga algavate ning teiste lihtsaadetistena saabuvate saadetiste puhul hüvitamise kohustus puudub).

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616