E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Universaalse postiteenuse kvaliteedistatistika

Postiseaduse kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja tagama, et postiteenuse kvaliteeti kontrollib temast sõltumatu isik. Samuti tuleb kontrollimise tulemused, ettevõttele universaalse postiteenuse suhtes esitatud kaebuste arv ja info nende lahendamise kohta avalikkusele kättesaadavaks teha üks kord aastas.

Omniva postiteenuse kvaliteeti kontrollis 2020. aastal rahvusvaheline postiorganisatsioon IPC, kasutades selleks mõõtmissüsteemi UNEX. Klientide kaebused registreerib ning nende lahendamist korraldab Omniva klienditeenindus.
 

AS-i Eesti Post 2020. aasta universaalse postiteenuse kvaliteet


Riigisisene lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2020. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 84,2% (D+1).

Rahvusvaheliste lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2020. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 63,4%. Rahvusvaheliste kirjade kulgemise aeg sõltub lisaks AS-ile Eesti Post ka teiste riikide postiettevõtete tööst. UNEX-süsteemi mõõtmine näitab, et Eestisse postitatud Euroopa rahvusvahelistest kirjadest jõudis 2020. aastal kolme päeva jooksul saajani 91,1%, ning viie päeva jooksul 99,0% saadetud kirjadest.

Lisaks sõltumatule mõõtmisele viib AS Eesti Post läbi ka sisemisi kvaliteedimõõtmisi, et seirata kirjade kättetoimetamise kvaliteeti detailsemalt eesmärgiga tuvastada probleemsed protsessi osad ja parenduskohad erinevates üksustes nii D+1 kui D+3 siseriiklike lihtkirjade puhul (D+3 lisandus alates 31.05.2020).

Lihtkirja liikumise kvaliteedi parandamiseks oleme teinud erinevaid tegevusi, sh:

1) töökorralduse muudatused, et fokusseerida kirjade kvaliteetsema sorteerimise, korje ning kande teostamisele;
2) järjepideva kommunikatsiooni kaudu kvaliteedi olulisuse teema viimine iga töötajani, nt jooksev kvaliteediinfo töökohtades. Sisemiste mõõtmiste alusel jälgime igakuiselt kõikide jaotuskeskuste lõikes korje ja kande ning tervikprotsessi kvaliteeti.
2020. aastal registreeriti ja lahendati AS-i Eesti Post klienditeeninduskeskuses 3585 universaalse postiteenusega seotud kaebust, millest 2547 oli seotud kirisaadetistega ja 1038 postipakkidega.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616