E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Universaalse postiteenuse kvaliteedistatistika

Postiseaduse kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja tagama, et postiteenuse kvaliteeti kontrollib temast sõltumatu isik. Samuti tuleb kontrollimise tulemused, ettevõttele universaalse postiteenuse suhtes esitatud kaebuste arv ja info nende lahendamise kohta avalikkusele kättesaadavaks teha üks kord aastas.

Omniva postiteenuse kvaliteeti kontrollib rahvusvaheline postiorganisatsioon IPC, kasutades selleks mõõtmissüsteemi UNEX. Klientide kaebused registreerib ning nende lahendamist korraldab Omniva klienditeenindus.
 

AS-i Eesti Post 2019. aasta universaalse postiteenuse kvaliteet


Riigisisene lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2019. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 71,5%. 2020 I kvartalis oli lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 84,4%.

Rahvusvaheliste lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2019. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 73,5% ning 2020 I kvartalis 77,3%. Rahvusvaheliste kirjade kulgemise aeg sõltub lisaks AS-ile Eesti Post ka teiste riikide postiettevõtete tööst. UNEX-süsteemi mõõtmine näitab, et Eestisse postitatud Euroopa rahvusvahelistest kirjadest jõudis 2019. aastal kolme päeva jooksul saajani 95,3%, ning viie päeva jooksul 98,9% saadetud kirjadest.

Lisaks sõltumatule mõõtmisele viib AS Eesti Post läbi ka sisemisi kvaliteedimõõtmisi, et seirata kirjade kättetoimetamise kvaliteeti detailsemalt eesmärgiga tuvastada probleemsed protsessi osad ja parenduskohad erinevates üksustes.

Lihtkirja liikumise kvaliteedi parandamiseks oleme teinud erinevaid tegevusi, sh:

1) töökorralduse muudatused, et fokusseerida kirjade kvaliteetsema sorteerimise, korje ning kande teostamisele;
2) tulemustasu süsteemi rakendamine, mis on otseselt seotud lihtkirja teenuse kvaliteeditulemusega;
3) järjepideva kommunikatsiooni kaudu kvaliteedi olulisuse teema viimine iga töötajani, nt jooksev kvaliteediinfo töökohtades. Sisemiste mõõtmiste alusel jälgime igakuiselt kõikide jaotuskeskuse lõikes korje ja kande ning tervikprotsessi kvaliteeti.

2019. aastal registreeriti ja lahendati AS-i Eesti Post klienditeeninduskeskuses 3896 universaalse postiteenusega seotud kaebust, millest 2949 oli seotud kirisaadetistega ja 947 postipakkidega.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616