Universaalse postiteenuse kvaliteedistatistika

Postiseaduse kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja tagama, et postiteenuse kvaliteeti kontrollib temast sõltumatu isik. Samuti tuleb kontrollimise tulemused, ettevõttele universaalse postiteenuse suhtes esitatud kaebuste arv ja info nende lahendamise kohta avalikkusele kättesaadavaks teha üks kord aastas.

Omniva postiteenuse kvaliteeti kontrollis 2021, 2022 ja 2023. aastal rahvusvaheline postiorganisatsioon IPC, kasutades selleks mõõtmissüsteemi UNEX.

 

AS-i Eesti Post 2021, 2022 ja 2023. aasta universaalse postiteenuse kvaliteet


Riigisisene lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2021. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 91,5% (D+1).
Riigisisene lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2022. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 88,72% (D+1).
Riigisisene lihtkirjade liikumise kvaliteeditulemus oli 2023. aastal vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile 82,1% (D+1).

Lisaks sõltumatule mõõtmisele viib AS Eesti Post läbi ka sisemisi kvaliteedimõõtmisi, et seirata kirjade kättetoimetamise kvaliteeti detailsemalt eesmärgiga tuvastada probleemsed protsessi osad ja parenduskohad erinevates üksustes nii D+1 kui D+3 siseriiklike lihtkirjade puhul (D+3 lisandus alates 31.05.2020).

Lihtkirja liikumise kvaliteedi parandamiseks oleme teinud erinevaid tegevusi, sh:

1) töökorralduse muudatused, et fokusseerida kirjade kvaliteetsema sorteerimise, korje ning kande teostamisele;
2) järjepideva kommunikatsiooni kaudu kvaliteedi olulisuse teema viimine iga töötajani, nt jooksev kvaliteediinfo töökohtades. Sisemiste mõõtmiste alusel jälgime igakuiselt kõikide jaotuskeskuste lõikes korje ja kande ning tervikprotsessi kvaliteeti.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616