E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Universaalse postiteenuse kvaliteedistatistika

Postiseaduse kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja tagama, et postiteenuse kvaliteeti kontrollib sõltumatu isik. Samuti tuleb kontrollimise tulemused, ettevõttele esitatud kaebuste arv ja info nende lahendamise kohta  avalikkusele kättesaadavaks teha.

Omniva postiteenuse kvaliteeti kontrollib rahvusvaheline postiorganisatsioon IPC, kasutades selleks mõõtmisüsteemi UNEX.

Klientide kaebused registreerib ning nende lahendamist korraldab Omniva klienditeenindus.
 
 
AS-i Eesti Post 2018. aasta universaalse postiteenuse kvaliteet
 
Riigisisene lihtkirjade kulgemise protsent Eestis vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile oli 76,0.
 
Rahvusvaheliste kirjade kulgemise aeg sõltub lisaks AS-ile Eesti Post ka teiste riikide postiettevõtete tööst. UNEX-süsteemi mõõtmine näitab, et Eestisse postitatud Euroopa rahvusvahelistest kirjadest jõudis kolme päeva jooksul saajani 76,5%, ning viie päeva jooksul 82,8% saadetud kirjadest.
 
2018. aastal registreeriti ja lahendati AS-i Eesti Post klienditeeninduskeskuses 794 universaalse postiteenusega seotud kaebust, millest 129 oli põhjustanud välisriigi postiettevõtte ja 665 Omniva.
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616