E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Universaalse postiteenuse kvaliteedistatistika

Postiseaduse kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja tagama, et postiteenuse kvaliteeti kontrollib sõltumatu isik. Samuti tuleb kontrollimise tulemused, ettevõttele esitatud kaebuste arv ja info nende lahendamise kohta  avalikkusele kättesaadavaks teha.

Omniva postiteenuse kvaliteeti kontrollib rahvusvaheline postiorganisatsioon IPC, kasutades selleks mõõtmisüsteemi UNEX.

Klientide kaebused registreerib ning nende lahendamist korraldab Omniva klienditeenindus.


 
AS-i Eesti Post 2016. aasta universaalse postiteenuse kvaliteet

Riigisisene lihtkirjade kulgemise protsent Eestis vastavalt UNEX-mõõtmissüsteemile oli 88,4.

Rahvusvaheliste kirjade kulgemise aeg sõltub lisaks AS-ile Eesti Post ka teiste riikide postiettevõtete tööst. UNEX-süsteemi mõõtmine näitab, et Eestisse postitatud Euroopa rahvusvahelistest kirjadest jõudis kolme päeva jooksul saajani 75,6%, ning viie päeva jooksul 92,9% saadetud kirjadest.

2016. aastal registreeriti ja lahendati AS-i Eesti Post klienditeeninduskeskuses 1492 universaalse postiteenusega seotud kaebust, millest 673 oli põhjustanud välisriigi postiettevõtte ja 710 Omniva.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616