Kuidas oma andmeid hallata?

Korrasta ja halda oma andmebaase meie abiga. Aitame Sul luua ja hallata kvaliteetseid andmebaase, mis võivad olla organisatsiooni üheks olulisemaks varaks.
Aadressibaasi hindamine

Saa oma aadressibaasi olukorrast täpne ülevaade ja telli meilt kvaliteedihinnang.
 
 • Anname protsentuaalse ülevaate, kui palju on Sinu andmebaasis korrektseid aadresse ja kui suur on mittekorrektsete, postituseks sobimatute aadresside hulk
 • Toome välja baasi kvaliteedimäära, mida suudame tagada läbi aadressibaasi korrastamise teenuse
 • Toome välja tüüpvead koos näidetega


Hinnangu saamiseks saada oma aadressibaas kliendihaldurile, aadressibaasi hindamine on tasuta.
 
Aadressibaasi korrastamine

Väldi ebatäpseid postitusi ja korrasta oma andmebaasis olevad postiaadressid. Viime postiaadressid ühtsele standardile ning muudame andmete haldamise lihtsamaks.

Mida me teeme:
 
 • tõstame aadressikirjes sisalduvad komponendid õigesse struktuuri ja muudame nende haldamise lihtsamaks
 • sõelume välja vigased aadressid
 • kontrollime andmeid nii automaatselt kui käsitsi
 • lisame aadressidele puuduolevad, kuid postituseks vajalikud komponendid
 • kontrollime aadressi olemasolu maja ja korteri täpsusega
 • tagastatame Sulle korrastatud aadressbaasi ning vigased aadressikirjed, mida ei õnnestunud tuvastada


Eelised
 
 • Sinu andmed muutuvad postitamiseks piisavalt täpseks, kuna võrdleme Sinu andmebaasi reaalselt eksisteerivate aadressidega. Väheneb vigaste andmete tõttu saajateni mittejõudvate saadetiste hulk
 • Suureneb võimalus lisatulu teenimiseks, kuna Sinu postitused jõuavad suurema hulga inimesteni
 
AADRESSBAASI KOOSTAMINE POSTITUSEKS

Jõua suurema hulga inimesteni meie koostatud andmebaasi abiga. Andmebaasi koostame Eestis tegutsevate ettevõtete andmetest. Meilt saad kvaliteetsed Eesti ettevõtete andmed, mille aadressid on korrastatud ja valmis postitamiseks.
Aadressikomponentide teenused
 
Päringud komponentide kaupa
Väldi aadresside käsitsi sisestamisel tekkivaid vigu ning ehita üles aadresside komponentidena sisestamise moodul. Nii saad olla kindel, et aadress on alati sisestatud veatult. Teenus toimib automaatselt andmeid vahetades veebiteenusena.
 
Päringud vabatekstina
Konkreetse postiaadressi korrektsust saad veebiteenuse abiga konrollida ka üksiku aadressipäringuga. Päringuid saad oma süsteemis teha aadressikomponentide ja vabatekstina sisestatud aadressi põhiselt.

Eelised
 
 • Sisesta aadressiandmeid viis korda kiiremini kui käsitsi trükkides
 • Aadressid on ühtse struktuuriga ja sisaldavad kõiki kohustuslikke aadressikomponente
 • Aadresside sisestamisel ja esitamisel on vähem vigu
 • Kui aadress on tuvastatav, lisame automaatselt kõik puuduvad aadressi osad
 • Sinu kulud aadresside hilisemale korrastamisele vähenevad
 
Andmete välistamine

Puhasta meie abiga oma andmebaasid tarbetutest topeltandmetest. Andmebaasidesse tekib sageli topeltandmeid, eriti juhul, kui andmeid sisestab mitu kasutajat või andmed on erinevates süsteemides. Andmebaasid võivad sisaldada nii vajalikke kui ka mittevajalikke duplikaate. Lähtuvalt Sinu andmete eripärast ning andmebaaside ülesehitusest selgitame välja ebavajalikud topeltandmed.

Topeltandmeid välistame
 
 • aadressiandmete alusel
 • ettevõtte registrikoodi alusel
Andmeteenuste lahendust küsi oma kliendihaldurilt või siinsamas vormi kaudu.  

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616