Riigisisese maksikirja lisateenused ärikliendile

Pisieseme saatmine

Kui Sul on soov saata kliendikaarte, maiustusi (näiteks šokolaad) ja muid pisiesemeid, siis Omniva saab Sind aidata saadetiste komplekteerimisel ja postitamisel. Selleks on vaja Sul toimetada saadetiste sisu Omnivasse või tellida meilt kullerteenus. Võid anda saadetised meile üle ka ümbrikusse pakendatuna ja meie toimetame need saaja postkasti.

 

Tähitud maksikiri

Juhul kui sa soovid pisiesemete, näiteks kliendikaartide postitust veebis jälgida, siis saada need tähitud maksikirjana, mis väljastatakse saajale allkirja vastu. Juhul kui saadetist pole võimalik üle anda, jäetakse postisaadetise saabumise kohta teade ja saadetis hoiustatakse postkontoris.

 

Väljastusteade

Saatjal on võimalik tähitud kirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame SMS-iga mobiilile, e-posti aadressile või paberkandjal postkasti. Väljastusteate kaudu saab kirja saatja detailse ülevaate, millal ja kes tema saadetise vastu võttis.

 

Väärtsaadetisena edastamine

Kui Sinu saadetud ese on hinnaline, siis soovitame selle kindlustada. Kindlustamisega tagame, et saadetise kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitame saadetise väärtuses, mille oled avaldanud. Kindlustusmaks on riigisiseste saadetiste puhul alati 1% ja rahvusvahelise puhul 10% saatja avaldatud saadetise väärtusest.

Maksimaalne avaldatud väärtus riigisisese saadetise puhul saab olla kuni 4500 eurot ja rahvusvahelise puhul 4000 SDR, kuid ei tohi olla suurem sisu tegelikust väärtusest. Saates rahvusvahelist saadetist, peab kõigepealt täpsustama, kas soovitud riik lubab väärtsaadetist ja millises summas.

Täiendav sisukiri koostatakse 2 eksemplaris, kus loetletakse saadetises sisalduvad esemed ja nende rahaline väärtus. Vormistatud sisukirja üks eksemplar pannakse väärtsaadetise sisse, teine eksemplar jääb saatjale.Ärikirjade tagastused

Juhul kui soovid postitatud kirjade kohta tagasisidet, milline postitus on ebaõnnestunud – siis võta ühendust oma kliendihalduriga. Äripaketi klientidele kogume tagastatud kirjad kokku ja anname elektrooniliselt tagasisidet. Tagasisides toome välja adressaadi nime ja aadressi ning postituse ebaõnnestumise põhjuse. Juhul kui soovid ka postitatud kirju füüsiliselt tagasi, siis saad valida, kas soovid neid tagasi kord kuus või tihedamini.Kirjateenuste trükipakett
Printimine + adresseerimine + ümbrikustamine + lisalehe lisamine
 • Printimine ühe- ja kahepoolselt, must-valgelt või värviliselt
 • Ümbrikustamine nii masinaga kui ka käsitsi
 • Lisame masinaga ja käsitsi lisalehe või muid materjale (voldikud, kaardid, pisiesemed jne)
 • Teostame nii elektroonilist kui ka füüsilist postituse eelsorteerimist

Kiireim ja efektiivsem viis töö teostamiseks on printida aadress kohe kirjale ja ümbrikustada masinaga aknaga ümbrikusse. Masinümbrikustamise käigus saab ühte ümbrikusse lisada kuni 7 lehte ning 3 lisamaterjali (kutse, voldik, reklaamleht vms).

 
Andmeteenused (andmebaasi korrastus ja sihtnumbri kontroll)
Aadressbaasi korrastamine
Teenus on mõeldud klientidele, kes soovivad korrastada oma andmebaasis olevad postiaadresse ning viia need ühtsele standardile vastavaks. Samuti neile kes soovivad lisada aadressidele sihtnumbrid või kontrollida olemasolevate sihtnumbrite kehtivust.
 • Kliendi andmebaasi võrreldakse reaalselt eksisteerivate aadressidega tagamaks postituseks vajalik täpsus
 • Korrektne baas vähendab vigaste aadresside tõttu saajateni mittejõudvate saadetiste hulka; suurem saajate hulk suurendab võimalusi lisatulu teenimiseks.
 • Võimaldab saada geograafiliselt/asukohapõhiselt täpsema ülevaate oma klientidest
 
 
Digiteerimine
Kui Sulle on oluline, et Sinu ettevõte oleks innovaatiline ja tulevikus paberivaba, vali dokumentide digiteerimisteenus. Töötleme ja tuvastame infot nii füüsilistelt kui ka elektroonilistelt dokumentidelt.
 
Digiteeritud dokumentide eeliseks on
 • kiire andmetuvastus ja selle võrra kiirem infovahetus või info töötlemine;
 • andmete ja dokumentide pikk säilimisperiood;
 • kulude kokkuhoid füüsilise arhiiviruumi osas;
 • kasutajasõbralik dokumentide haldus.

Vastavalt Sinu soovile ja võimalustele saame dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks kokku leppida füüsilise või elektroonilise kanali. Personaalse lahenduse saamiseks võta meiega ühendust.

Soovin personaalset pakkumist

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616