Kirja adresseerimineKirjuta oma kirjale õige aadress ja sihtnumber, siis jõuab see kiiresti just selle inimeseni, kellele mõeldud. Aadressi kirjutamisel väldi mahakriipsutamisi. Sobivad ümbrikud kirja saatmiseks leiad postkontorist ja meie uuest e-poest.
 
Õigesti kirjutatud aadress sisaldab:
 
 • nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi)
 • tänav, maja- ja korterinumber, väljaspool linnu, aleveid ja alevikke talu nimi
 • küla ja valla nimi
 • sihtnumber (kirjutatakse viimasele reale enne linna või maakonna nimetust)
 • linn või maakond
 • riik (rahvusvaheliste postisaadetiste puhul)


Aadressi kirjutamine ümbrikule  


Tasub teada!
 
 • Aadress kirjuta ladina tähtede ja araabia numbritega
 • Sihtriigi nimetus kirjuta kindlasti inglise või prantsuse keeles
 • Ära kasuta lühendatud nimetusi, tähelühendeid, numbreid või märke, mis ei ole rahvusvaheliselt üldtuntud


Aadressi kirjutamine ümbrikule  
Kuidas kirjutada aadressi "nõudmiseni" kirjale?

Kui Sa ei tea saaja täpset aadressi, võid füüsilisele isikule kirja saates selle adresseerida tema nimele postkontorisse nõudmiseni. Nõudmiseni adresseeritud saadetistele kirjuta:
 
 • nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi)
 • märkus "NÕUDMISENI"
 • sihtkoha postkontori nimetus
 • sihtnumber, linn või maakond


Aadressi kirjutamine ümbrikule

 
Kui saaja aadressiks on nimekapi number, kirjuta aadress nii:


Aadressi kirjutamine ümbrikule
 


SAAJA TEAVITAMINE SAABUNUD TÄHTKIRJAST

Kui soovid, et tähtkirja saaja saab kirja saabumise kohta teavituse SMS-i või e-posti teel, siis ära unusta kirjale lisada saaja mobiilinumbrit või e-posti aadressi.

Aadressi kirjutamine ümbrikule
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616