E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Tolliinfo saadetise saatmisel

Kui saadad paki või maksikirja väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Liidu omavalitsusliku piirkonda, tuleb alati saadetisele lisada tollideklaratsioon. Tollis tuleb saadetis vormistada ka ajutise väljaveo korral – näiteks kui saadad kauba näitusele või garantiiremonti.

VORMISTA SAADETISELE TOLLIDEKLARATSIOON

 

  1. MAKSIKIRI

    Kui Sinu maksikirja sisu väärtus on kuni 355 eurot, on lubatud saadetisele lisada tollideklaratsiooni lihtsustatud vorm CN 22. Muudel juhtudel tuleb kasutada vormi CN 23.

  2. PAKK

    Olenemata saadetise sisu väärtusest vormista pakile vorm CN 23 ja pakikaart CP 71.

Tollideklaratsiooni CN 22 täitmise näidis
Tollideklaratsiooni CN 23 täitmise näidis
Pakikaardi CP71 täitmise näidis

Vormid CN 22 ja CN 23 ning pakikaardi CP 71 saad ka postkontorist. Pakis olevate esemete täpne loetelu märgi kas inglise, prantsuse või muus sihtriigis tuntud keeles. Tollivormistamise kiirendamiseks tasub lisada ka pakis sisalduvate kaupade kaubaarve või pro forma arve kileümbrikus.

 
ÜLE 1000 EURONE SAADETIS DEKLAREERI TOLLIS
 

Kui saadad väljapoole Euroopa Liitu üle 1000 eurose väärtusega või üle 1000 kilost saadetist, tuleb see kirjalikult deklareerida Maksu- ja Tolliametis.

Maksu- ja Tolliameti büroos esita saadetise deklareerimiseks kaubaarve või muu kauba väärtust ja omandiõigust tõendav dokument ning seaduses ettenähtud juhtudel ka eriluba. Tollis kinnitatud ekspordi tollideklaratsiooniga mine postkontorisse

 
HEA TEADA!
 

Mõne kauba saatmine Eestist välisriiki on keelatud või on nendele kaupadele kehtestatud väljaveopiirang. Vaata kehtivaid väljaveopiiranguid.

Tasub meeles pidada, et Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein ei kuulu Euroopa Liitu. Samuti tuleb pakkide saatmisel Euroopa Liidu omavalitsuslikesse piirkondadesse läbi teha samad toimingud nagu väljapoole Euroopa Liitu pakke saates.
Euroopa Liidu omavalitsuslikud piirkonnad

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616