E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Mida pidada silmas perioodika materjalide üleandmisel?

Väljaande üleandmiskoht, kellaaeg ja üleandmise viis on kirjastusega kokku lepitud perioodiliste väljaannete edastamise lepingus. Selleks võib olla lähim jaotuskeskus või Tallinnas asuv sorteerimiskeskus. Väljaanded võib üleandmiskohta tuua nii kirjastus ise või tema volitatud partner (nt trükikoda). Kuna Omnivasse saabub palju erinevat materjali, siis tuleks kindlasti kasutada korrektset saatelehte, et väljaanded majasiseselt õigesti liiguks. Vale saatelehega või hoopis ilma saateleheta üle antud materjal tekitab segadust ja lisatööd, et välja selgitada, kuhu täpsemalt see liikuma peaks.

Meile võivad saabuda nii aadressandmeteta väljaanded kui ka aadresskleebisega materjalid. Allpool on välja toodud olulisemad punktid, mida tuleks mõlemat liiki väljaannete üleandmisel meeles pidada.

Aadressandmeteta saadetiste üleandmine

Aadressandmeteta väljaanded on need, mis saabuvad meile ilma aadresskleebise ehk leiblita. Väljaanded tuleb üle anda kirjastuse või tema esindaja allkirjastatud saatelehega. Saatelehe näidise leiate Omniva kodulehelt aadressandmeteta ajakirjade ja ajalehtede saateleht.

Saatelehele tuleb märkida:

 • kliendi/üleandja nimi,
 • kontaktisiku nimi ja telefon,
 • väljaannete üleandmise kuupäev ja kellaaeg,
 • väljaande nimetus,
 • saadetiste kogus (aluste arv, pakkide arv, pakis sisalduvate eksemplaride arv, varuna üle antav kogus ja väljaande kaal grammides).


 • Väljaannete üleandmise juures on väga oluline, et üle antav kogus vastaks saajate arvule ja oleks vastavuses sorteerimistabeli andmetega. Peale selle peab üle antud kogus olema sama, mis on saatelehel märgitud. Kandes tekkinud puudujääkide ja probleemide lahendamiseks tuleb Eestis ilmuvate väljaannetega alati kaasa anda ka varueksemplarid. See aitab meil kiirelt reageerida klientide pöördumistele ja vajaduse korral saame puuduoleva väljaande juba järgmisel kandepäeval viia.

  Mõnikord võib tulla ette olukordi, kus saatelehel on küll üks kogus, aga tegelik kogus pakkides on väiksem. Kui kirjastus pole andnud ka varueksemplare, siis on meil juba enne kannet vähem eksemplare ja meil ei ole võimalik kõikidele tellijatele väljaandeid viia. Selleks, et nimetatud olukordi ei juhtuks tuleks veenduda, et väljaannete kogus oleks õigesti loetud.

  Perioodika väljaandeid peab olema kastides või pakkides võrdne kogus (nt 10, 20 või 30 väljaannet pakis). See lihtsustab oluliselt sorteerijate tööd. Vahepeal tuleb ette olukordi, kus ühes pakis on 20 väljaannet, kuid teises jällegi 18. Kui pakkides on ebaregulaarne arv väljaandeid, siis peab igas pakis olevad väljaanded eraldi üle lugema. Tähelepanu tuleks pöörata ka kastide raskusele. Pakid või kastid võivad kaaluda maksimaalselt viis kilo, et neid oleks võimalik käsitsi sorteerimiskeskuses tõsta.

  Meeldetuletuseks veel, et sorteerimist vajavad väljaanded peab sorteerimiskeskusesse tooma hiljemalt kella 16.00-ks. Riigipühadele ja rahvuspühale eelneval tööpäeval tuleb materjalid üle anda juba kella 13.00-ks. Õigel ajal toodud materjal ja õige kogus aitavad meil pakkuda kvaliteetset kandeteenust. Kui materjal hilineb, siis toimetatakse väljaanded klientide postkasti järgmise kande ajal. Kui materjali saabub vähem, siis jääb paratamatult keegi väljaandest õigel päeval ilma.

  Aadressandmetega väljaannete üleandmine

  Kui väljaanded on kandes aadresskleebisega, siis on samuti mõned erisused, millele tuleks tähelepanu pöörata. Kirjastus või partner võib üle anda juba leibeldatud väljaanded või tellida aadresskleebised meilt. Kui kirjastus annab üle eelsorteerimata väljaanded, siis rakendub sorteerimise eest lisatasu vastavalt perioodika lisateenuste hinnakirjale.

  Kui kirjastus soovib üle anda juba leibeldatud väljaanded, siis on selle juures abiks perioodika tsoonikalkulaator, mis asub Omniva kodulehel aadressandmetega ajakirjade ja ajalehtede saatelehte koos kalkulaatoriga. Kalkulaator on Exceli tabel, kuhu kirjastus sisestab oma andmebaasis olevad sihtnumbrid. Tabel loob sihtnumbri juurde automaatselt postivahetuspuntki (PVP) numbri ja nime ning näitab ära, millisesse tsooni andmebaasis olevad sihtnumbrid kuuluvad. Vigaste sihtnumbrite korral kuvatakse veateade. PVP number tuleb printida aadresskleebise alla paremasse nurka.

  Pärast kalkulaatori tabeli uuendamist tekib Exceli tabelis teisele lehele saateleht kalkulaatorisse lisatud andmete põhjal. Kalkulaatori puhul tuleb meeles pidada, et iga väljaande kohta tuleb teha eraldi saateleht. See tähendab, et ühe saatelehe peale ei tohi märkida mitu erinevat väljaannet. Peale selle tuleb teha eraldi saateleht ka siis, kui ühe väljaande kaal on erinev. See on oluline, sest nende tsoonide ja koguste põhjal lisatakse arvele kandeteenus.

  Täpsemad juhised kalkulaatori kasutamiseks ja saatelehe uuendamiseks leiate Exceli failist.

  Perioodika puhul peab aadresskleebisel või ümbrikul peab olema märge „Perioodika“, et oleks aru saada, millise teenusega on tegemist. Lisaks peab olema tuvastatav ka kirjastuse nimi, kellele vajaduse korral kandest tagasi tulnud väljaanded tagastada. Kui väljaanne on ümbrikus, siis peab olema saatja info tuvastatav ümbriku pealt. Kui ümbrikul pole saatja infot, siis ei tea me, kas ja kuhu on vaja väljaanded tagastada.

  Rohkem infot perioodika väljaannete üleandmise kohta leiate Omniva kodulehelt perioodikateenuse tüüptingimustest ning sorteerimise, pakendamise ja markeerimise juhendist.

  Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616