Omniva uudised

25.05
2023

Täna ilmub postmark sarjast „EUROPA“

Täna ilmub postmark sarjast „EUROPA“, mille teemaks sel aastal on rahu – inimkonna kõrgeim väärtus. Igal aastal annavad Euroopa riigid välja ühise teemaga postmargi. Sellel aastal korraldas Euroopa avalikke postioperaatoreid esindav PostEurop margi kujundamiseks konkursi, mille võitis POST Luxembourgi esitatud kavand. Võidutöö kaunistab kõikide riikide EUROPA postmargisarjas väljaantavaid marke.
 
Postmargi kujundajad on Linda Bos ja Runa Egilsdottir ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi trükiarv on 25 000 ja nominaal 2,60 eurot, mis on sobiv rahvusvaheliseks saatmiseks. Postmark ja esimese päeva ümbrik on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris, Lossi plats 4.
 
Kunstnikud Bos ja Egilsdottir iseloomustasid välja antavat postmarki järgmiselt: „Maailm vajab uut rahusümbolit, mis ühendaks kõiki rahvaid. Kultuurilised erinevused võivad rahu saavutamisele takistuseks saada. Kui inimkond suudaks üksteise erinevusi austada, mõistes nende olulisust ja reageerides neile hoolivusega, oleks maailm parem paik. See kujundus on visuaalne metafoor rahumeelselt lõimunud, koostöövalmis ühiskonnale, kus inimesed võtavad üksteise kultuurid omaks. See on inspireeritud keldi armastussõlme sümbolist, millel on omavahel seotud südamed. Värvipalett illustreerib kõiki maailma rahvaid. Lisades omavahel seotud sõrmedega käed, saadab see vastastikuse austuse sõnumi.“
 
PostEurop on kaubandusühendus, mis on esindab Euroopa avalikke postioperaatoreid alates 1993. aastast. Ühendusse kuulub 55 liiget 53 riigist. Esimesed Euroopa seeria postmargid lasti käibele 1956. aastal. Alates 1993. aastast PostEurop egiidi alla ilmuva sarja nimeks sai EUROPA ja ühiseks teemaks valiti kaasaegne kunst ning selles osales 47 postiadministratsiooni. Eestis anti esimene EUROPA postmark välja 1994. aastal, teemaks olid siis leiutised ja avastused.
 
2023. aastal annab Omniva välja mitukümmend postmarki tähistamaks väärikaid sündmusi ja isikuid meie riigis ning ühiskonnas. Alates aprillist 2023 on Omniva postmargid trükitud paberile, mis omab Forest Stewardship Councili (FSC) vastutustundliku metsanduse märgist. FSC märgis tõendab, et paberi tootmiseks kasutatud puit pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest ja selle juures on jälgitud majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte.
 

Tagasi
PRESSIKONTAKT
 

E-post: [email protected]

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616