E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
16
06
2021

Puust ja punaseks: Kui palju peab hakkama Hiinast, USA-st ja Ühendkuningriikidest tellitud kaubalt makse maksma?

Alates 1. juulist kuuluvad maksustamisele kõik kommertssaadetised, mis on tellitud väljastpoolt Euroopa Liitu. See tähendab, et seni kehtinud kuni 22 eurot maksvate postipakkide käibemaksuvabastus kaob ja kõik kolmandatest riikidest Eestisse jõudvad saadetised tuleb deklareerida.
 
Maksustamisel arvestatakse, kas kaup on registreeritud Euroopa Liidus enne või pärast 1. juulit. Sealjuures on aluseks kuupäev, millal saadetis jõuab füüsiliselt Eestisse, mitte kauba tellimise või postitamise kuupäev. Kuna maksumuudatus rakendub kogu Euroopas, on tellimuste arv viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud ning tarneajad tavapärasest pikemad.
 
Kuidas tellitava kauba maksukulu arvutada?
 
Käibemaksu arvutamisel võetakse arvesse ka kauba saatekulu ning muid impordimakse (juhul kui need rakenduvda). Kui tellite näiteks AliExpressist 3 euro eest telefonikatte, mille saatmiskulu on 2 eurot, siis tuleb saadetis deklareerida ja sellelt tasuda käibemaksu 20% ehk antud näite puhul (3+2) x 20% = 1 euro. Kuna antud juhul jäi kauba väärtus alla 150 euro, siis tollimaks saadetisele ei rakendunud.
 
Kaupadelt, mille väärtus on üle 150 euro, tuleb lisaks käibemaksule tasuda ka tollimaks. Olenevalt kaubakoodist jääb tollimaksumäär vahemikku 0–17% kauba väärtusest. Tollimaksumäära leiab kaubakoodi järgi Eesti Tollitariifistikust. Tollimaksu arvestamisel võetakse arvesse ka saatekulu. Tollimaksu rakendumisel arvestatakse käibemaks juba saadetise väärtuse, tollimaksu ja saatekulu summalt. 
 
Erandina on käibemaksuvabad ühelt eraisikult teisele saadetud kingitused väärtuses kuni 45 eurot. Sellegipoolest tuleb kaup deklareerida ka siis, kui käibemaksukohustust ei teki.
 
Sarnaselt kommertssaadetisega tuleb üle 150 euro väärtuses kingitustelt maksta ka tollimaksu. 150-700 eurot maksvate eraisikute kinkesaadetiste puhul on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%. Üle 700 euro maksvatele kingitustele tuleb leida saadetisele vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti Tollitariifistikust.
 
Maksumuudatus on tingitud Euroopa Liidu otsusest, mille eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada ühenduse ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega.
 
1. juulist rakenduvate maksumuudatuste ja deklareerimiskohustuse kohta saad lugeda lähemalt Omniva kodulehelt.
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616