E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
29.07
2020

Omniva sai koroonakriisis rekordilise poolaastatulemuse

2020.aasta esimene poolaasta oli Omniva kontsernile viimase viie aasta edukaim: koroonakriisi mõjul hoogustunud e-kaubandus ning pakiautomaatide eelistamine klientide poolt kasvatas äritulu ja mõjutas oluliselt kasumlikkust. Võrreldes 2016.aasta sama perioodiga on kontserni äritulu kasvanud enam kui poole võrra (+52%) ja kasum kahekordistunud (+119%).

Omniva kontserni äritulu oli 6 kuuga kokku 63,8 miljonit eurot (2019.aasta samal perioodil 61,0 miljonit eurot, kasv 4,6%). Eriti märkimisväärne oli ärikasumi kasv: kontsern teenis 6 kuuga 1 709 tuhat eurot ärikasumit (2019: 8 tuhat eurot kahjumit).
Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul avaldas 2020. aasta esimesele poolaastale erakorralist mõju maailmas levinud koroonaviirus Covid-19, kuid tulemuste taga on ka plaanitud ja pikaajaliste tegevuste mõju ning kulude kärped 2020.aasta esimeses kvartalis.
“Ettevõtte pikaajaline strateegia toimib ning viimastel aastatel tehtud investeeringud on end õigustanud,” märkis Arumeel. “Pakiautomaatide suurim võrgustik üle Baltikumi, kiiresti kasvavad Läti ja Leedu äriüksused, uus logistika infosüsteem ning uued logistikakeskused on taganud ettevõtte võimekuse nii eriolukorra hüppeliselt kasvanud mahtude tingimustes kui pikas perspektiivis.”

Tänu kiiresti rakendatud erimeetmetele sai eriolukorras tagatud posti- ja pakiteenuse toimimine. „Klientide ja töötajate kaitseks tehtud töökorralduse muudatused ja isikukaitsevahendite tagamine olid aluseks jätkusuutlikule teenusepakkumisele ning järsult kasvanud mahtudega toimetulekule,“ ütles Arumeel.

Pakiäri: siseriiklike mahtude hüppeline kasv korvas seiskunud rahvusvahelised saadetised

Covid-19 põhjustatud transporditõrgete ja muude piirangute tõttu langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes rahvusvaheliste saadetiste maht, kuid selle korvas riigisisese e-kaubanduse plahvatuslik kasv kogu Baltikumis. Sisenevate rahvusvaheliste saadetiste mahud hakkasid järk-järgult taastuma teise kvartali lõpus.

Samamoodi muutis eriolukord klientide teenusekasutust: suletud kaubanduskeskustes asuvate postkontorite mittetöötamisest vähenes saadetiste hulk postivõrgus, kuid seda kiiremini kasvas pakiautomaatide kui välitingimustes asuva kontaktivaba kanali kasutus.
Baltikumi pakiäri kuue kuu käive moodustas 2020.aasta esimesel poolaastal rekordilised 49% kontserni käibest (2019.aasta samal perioodil 37%). Eriti kiiresti kasvasid Läti ja Leedu tütarettevõtted, mille kuue kuu käive moodustas tänavu juba 21% kontserni käibest (2019.aasta samal perioodil 12%).

„Laienemine Lätti ja Leetu on olnud õige otsus ja toonud pakiärile ka mitmed suured rahvusvahelised kliendid, viimati näiteks Asos ja About You, kes vaatavad Baltikumi ühtse turuna,“ ütles Arumeel.

Baltikumi kiirelt kasvavate mahtude käitlemiseks käivitas ettevõte juunikuus Lätis uue sorteerimiskeskuse, mille ametlik avamine on juuli lõpus.

Postiäri: teenuse tagamine eriolukorras ja otseposti mahtude taastumine

Postiäri teenused olid samuti eriolukorrast mõjutatud. „Üks olulisemaid prioriteete oli koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassaga tagada pensionite ja toetuste turvaline kättetoimetamine valdavalt riskirühma kuuluvatele klientidele,“ tõi Arumeel välja.
Enim vähenesid eriolukorra mõjul otseposti tulud (kauplejad, kes ei saanud kampaaniaid teha, ei tellinud ka otseposti), kuid otseposti mahud on eriolukorra lõppemise järel taastumas.

„Universaalse postiteenuse mahud langevad, kuid teenus on Eesti inimestele jätkuvalt oluline ning Eesti Posti roll on seda igas Eestimaa nurgas tagada,“ ütles Arumeel. „Ettevõtte väljakutse on koostöös riigiga leida parim mudel kaasaegse ning klientide vajadustele vastava postiteenuse osutamiseks.“

Alates 31. maist 2020 muutusid universaalse postiteenuse hinnad ning siseriikliku lihtkirja saatmisel tekkis kaks erineva kandekiirusega teenust (kiri ja ekspresskiri). Kuna siseriiklikust hinnast sõltuvad ka rahvusvahelised tasud, võimaldab hinnamuudatus saada 2021.aastal teistelt postiettevõtetelt Eestisse sisenevate saadetiste eest õiglasemat tasu ning vähendada teenuse kahjumlikkust.

Rahvusvahelist äri mõjutas koroonapandeemiast tingitud rahvusvahelise kaubavahetuse aeglustumine ning lennuühenduste vähenemine. Ühtlasi jätkus äri ümberstruktureerimine eesmärgiga suurendada ärivaldkonna kasumlikkust.

Infoäris möödus esimene poolaasta võrreldes teiste ärivaldkondadega stabiilsemalt. Teenuse kasutamine oli püsiv, kuid seoses ettevõtete kodukontoritesse siirdumisega võis täheldada suuremat huvi e-arvetele ülemineku osas. Arvekeskuse kasutajate arv kasvas teises kvartalis võrreldes I kvartaliga ligikaudu 7%.

Kontserni ärikulud 2020.aasta esimesel poolaastal olid 62,1 miljonit eurot (2019.aasta samal perioodil 61 miljonit eurot).

„Ehkki eriolukord tõi kaasa olulisi plaanimata kulusid nagu ajutiste pakiväljastuspunktide loomine suletud postkontorites asuvate kaubanduskeskuste asemele ning töötajate isikukaitsevahenditega varustamine, avaldasid positiivset mõju ettevõttes juba enne koroonakriisi rakendatud efektiivsusmeetmed ja kokkuhoiukavad,“ märkis Arumeel.

Investeeringud vähenesid 2019.aasta sama perioodiga võrreldes ligi poole võrra. 2016.-2019.aasta aktiivse investeerimistsükli järel (logistikakeskuse rajamine, uus logistika infosüsteem, pakiautomaatide võrgu hüppeline laiendamine) on ettevõte taastanud investeeringute tavapärase mahu. Suurimad investeeringud olid IT arendustesse, pakiautomaatidesse ning reklaami komplekteerimise masinasse.

Omniva kaubamärki kasutav AS Eesti Post on riigile kuuluv äriühing, mis kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Ettevõte pakub postiäri-, pakiäri-, infoäri ja rahvusvahelise äri teenuseid. Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Eesti Post ka AS Maksekeskus, OÜ Omniva, Leedu tütarettevõte UAB Omniva LT, Läti tütarfirma SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616