E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
27.08
2021

Mõtle kaasa! Mis võiks olla kujutatud 2022 aasta postmarkidel?

Eesti Post kutsub taas kliente tegema ettepanekuid Eesti riigielu-, ajaloo-, kultuuri- ja muude tähtsündmuste ning teemade kajastamiseks 2022. aasta postmarkidel. Ettepanekuid oodatakse kuni septembri lõpuni.
 
Tänavu on saanud oma postmargi näiteks 100 aastapäeva tähistav Eesti Ornitoloogiaühing ning sajanda sünnipäevani jõudnud Eesti Statistika ja Järvselja õppe- ja katsemetskond, ilmumas on veel Eesti Jalgpalli Liit 100, Eesti tsiviillennundus 100, Eesti Pimedate Liit 100 ning Esimene filminäitamine 125 postmargid. Teiste hulgas on margile jõudnud näiteks ka rukkilill, Letipea tuletorn ning soome-ugri rahvaste maailmakongress.
 
Margiettepaneku esitamisel tuleb sõnastada sündmuse või teema nimetus, kirjeldada sündmust või teemat lähemalt ja põhjendada selle olulisust. Vastavalt rahvusvahelistele UPU (Universal Postal Union) reeglitele peab postmargi temaatika ja kujundus olema tihedalt seotud väljalaskva riigi kultuurilise identiteediga, aitama kaasa kultuuri levitamisele või rahu hoidmisele, olema poliitikavaba ning ei tohi olla isikut ega riiki solvav.
 
Tähtpäevadest või sündmustest väärtustatakse margiga suuri juubeleid, üldjuhul 100, 125, 150 jne. Elavatest inimestest antakse üldjuhul marke välja antud ainult presidentidele ja olümpiavõitjatele. Äriettevõtetele üldjuhul marke välja ei anta (selle jaoks on võimalik kasutada teenust Minu Mark).
 
Ettepanekud 2022. aasta postmarkideks on oodatud kuni 2021. aasta septembri lõpuni. Laekunud ettepanekute vahel teeb valiku Eesti Posti emissioonikomisjon hiljemalt oktoobri lõpuks.
 
Ettepanekud tuleb esitada AS Eesti Post emissioonikomisjonile Omniva kodulehel asuva veebivormi kaudu.
 
Tänavu ilmunud postmarkidega on võimalik tutvuda Omniva e-poes.
 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616