21.09
2023

Maksu- ja Tolliameti tolliinfosüsteemide katkestus

Maksu- ja Tolliameti (MTA) tolliinfosüsteemides toimub perioodil 30. september kell 15.00 kuni 1. oktoober kell 08.00 katkestus. Häiritud on mitmete tolliinfosüsteemide töö. 

MTA palub ettevõtetel sellega arvestada ja planeerida oma tegevused võimalusel katkestusele eelnevatele ja järgnevatele tööpäevadele.

Katkestuse põhjuseks on uute tolliinfosüsteemide kasutuselevõtmine ja mitme olemasoleva uuendamine. Alates 01.10.2023 viib Maksu- ja Tolliamet (MTA) ekspordi tollivormistuse uude infosüsteemi AES ja transiidi tollivormistuse uude infosüsteemi NCTS. Samuti võtame kasutusele uue transiidi tagatiste infosüsteemi, uuendame sisenemisformaalsuste infosüsteemi NES ja impordi tollivormistuse infosüsteemi Impulss. Muudatuse eesmärk on viia ekspordi ja transiidi tolliformaalsused vastavusse Euroopa Liidu tolliseadustiku nõuetega ja uuendada sisenemisformaalsuste protsessi lennukauba käitlejatele.

Nende muudatuste rakendamiseks on vajalik ajutine katkestus kõikides MTA tolliinfosüsteemides ning häiritud on ka muude MTA infosüsteemide töö, mis on liidestatud tolliinfosüsteemidega. Peatatud on ka X-tee teenuste töö. Samuti ei toimi antud ajavahemikul avalikud päringud MTA infosüsteemidesse.

Katkestuse kohta saab rohkem infot MTA-st.  

 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616