E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
01.07
2020

Lojaalsete kliendisuhete säilitamine majanduslanguse ajal

Erinevate prognooside kohaselt võib ülemaailmset majandust ühe võimaliku stsenaariumina lähiajal ees oodata sarnane olukord nagu aastal 2009. Inimeste võimekus tarbida väheneb ja ostuotsuseid tehakse ratsionaalsemalt, mistõttu ettevõtted on sunnitud kärpima kulusid ja vähendama turundusse tehtavaid investeeringuid.

Kuidas tagada keerulisel ajal ettevõtte toimimine ja korraldada turundustegevus nii, et säiliksid olulised kliendisuhted?

Uus olukord sunnib ümber korraldama ettevõtte turundusstrateegia, mille tingib tarbija käitumisharjumuste muutumine. Säilima peaks brändi kuvand, et tekitada usaldusväärsus ja kindlustunne ebakindlal ajal, sest nüüd selguvad ettevõtte toote/teenuse tegelikud lojaalsed kliendid. Oma lojaalset tarbijat tundes on oluline hoida ja kõnetada teda nutikate lahenduste abil, kasutades seejuures hästi toimivaid ja kuluefektiivseid turunduskanaleid.

Lähiminevikku vaadates mäletame, et viimati olid majanduses keerulised ajad 2000ndate lõpus, kus ettevõtted asusid oma turundustegevuste tulusust kriitiliselt hindama. Seeläbi vähenesid 2009. aastal kulutused printmeediale 50%, välimeediale 36%, televisioonile 35%, raadiole 26% ja internetile 24%. Tasub meeles pidada, et tol ajal olid inimeste meediatarbimise harjumused tänasest mõnevõrra erinevad. Näiteks raadio kuulamine ja televisiooni jälgimine püsis eelmise kümnendi lõpus (2007-2009) stabiilsena. Samas olid selged märgid printmeedia tarbimise vähenemisest, sest langustrendis olid ajakirjade- ja lehtede lugejanumbrid ning mitmed väljaanded lõpetasid ilmumise või ilmusid harvem. Kokkuvõttes kasvatas see antud sektori kvaliteeti.

Kõige suurem muutus eelmise kümnendi lõpus oli online-meedia kasutajate arvu kiire kasv. Ka täna on erinevad digiturunduse platvormid ja veebiväljaanded oma laialdase leviku ja mõistliku kontaktihinna tõttu turundajate üks esimesi valikuid. Pidevalt arenevad võimalused ja uued lahendused võimaldavad segmenteerida huvigruppe ja sihtida sõnumeid järjest täpsemalt. Digireklaami kõrval on veel teisi häid lahendusi, millega oma sõnumeid klientideni viia. Näiteks on otsepost veebireklaami parim kaaslane, mida kinnitab ka mai alguses Eesti Posti läbiviidud uuring, kus osales üle 500 tallinlase, kellest 32% tunnistas, et nende ostuotsuseid mõjutab otsepost.

Brandbooki asutaja Evelin Mägioja sõnul on majanduslikult keerulisel ajal klientide fookuses hindade jälgimine, mistõttu muutuvad aktuaalseks turunduskanalid, mis võimaldavad olla kursis toodete hindadega. Ta lisab, et otsepost on selleks suurepärane võimalus ning hea tulemuse saab, kui otsepost nutikalt kombineerida digikanalitega.

Reklaami- ja meediamaastik ning inimeste tarbimisharjumused on 10 aasta jooksul olulisel määral muutunud ja on jätkuvas muutumises. Vaatamata sellele saame minevikku analüüsides väita, et turundustegevuste ja –kulutuste optimeerimine tasub end pikas perspektiivis ära ning selle positiivne mõju kestab kauem kui ükski kriis. 

*statistilised andmed pärinevad Kantar Emori poolt aastatel 2008-2009 läbi viidud meediaturu uuringust

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616