E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
26
08
2021

Jätkuv e-kaubanduse kasv kergitas Omniva poolaasta käivet ligi neljandiku võrra

Kontserni käive kasvas kuue kuuga kokku 78,5 miljoni euroni, mis oli 23% enam kui aasta varem, poolaasta ärikasum oli seejuures 13,6 miljonit eurot. Tulemusi mõjutas peamiselt pakiäri teenuste tulude kasv.
 
Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul kasvatas pakiautomaat, mis on varasemaltki olnud klientide esimene eelistus pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks, oma populaarsust veelgi. „Omniva oluliseks konkurentsieeliseks on jätkuvalt välitingimustes asuvad pakiautomaadid, mis on kasutatavad kinnastega ja toetavad kontaktivaba viipemakset. Samuti on meie pakiautomaatide võrgustik Baltikumis kõige suurem, mis tähendab, et Omniva automaadid on kõige kättesaadavamad,“ selgitas Mägi.
 
Kuue kuu seisuga moodustas Omniva logistikaäri (paki- ja postiäri) tulude osakaal kogu ärituludes 74% (2020 6k 70%), rahvusvahelise äri osakaal 22% (2020 6k 25%) ja infoäri teenuste osakaal 2% (2020 6k 2%).
 
Kontserni kulud olid kuue kuuga kokku 64,9 miljonit eurot, mis on 4% enam kui aasta varem. Enim kasvasid kuludest tööjõukulud, mis suurenesid aastaga ligi 10%. Kontserni töötajate arv kasvas võrreldes 2020. aasta esimese poolaasta lõpuga 218 võrra. Ettevõtte rahavooge mõjutavad olulisel määral rahvusvahelise äri teenuse arveldustega seotud raha liikumised ning riikidevahelised lõppmaksed.
 
2021. aasta esimesele poolaastale avaldas erakorralist mõju koroonaviiruse COVID-19 levik ja selle tõkestamiseks seatud piirangud Eestis, Lätis ja Leedus. Kui 2021. aasta alguses jätkusid kõrged pakimahud kogu Baltikumis, siis teise kvartali lõpus hakkas läheneva väikepakkide käibemaksumuudatuse mõjul vähenema rahvusvaheliste sissetulevate saadetiste maht.
 
Teise kvartali tegevustele avaldaski suurimat mõju Euroopa Liidus 1. juulil 2021 jõustunud nn kolmandatest riikidest tellitud postipakkide käibemaksumuudatusteks valmistumine. Klientidele lihtsa ja kiire deklareerimisteenuse pakkumiseks arendas Omniva automaatse e-deklaratsiooni lahenduse. Lahendus tuli klientide kasutusse kolmandas kvartalis, juulikuus.
 
Lisaks hakkas Omniva teises kvartalis koostama kontserni 2022-2026 strateegiat, mis on kavas valmis saada hiljemalt neljandas kvartalis. Teises kvartalis liitusid ettevõttega ka uus juhatuse esimees Mart Mägi, tütarettevõtte Finbite OÜ uus juht Keir Veskiväli ning sidusettevõtte Post11 uus juhatuse liige Triin Oselein.
 
Esimeses ja teises kvartalis andis Eesti Post välja erinevaid postmarke, sealhulgas Tokyo 2020 olümpiamängudele ja soome-ugri rahvaste maailmakongressile pühendatud postmargi. 100. juubeliks said oma postmargi Eesti Ornitoloogiaühing ning Eesti metsandushariduse ja -teaduse süda Järvselja õppe- ja katsemetskond. Filateelia ja kirjasaatmise üldisemaks populariseerimiseks korraldas Omniva aprillis ja mais ideekorje postmargile „Head Eesti asjad“, mille raames hääletas rahvas võitjaks külakiige.“Head Eesti asjad“ postmark ilmub kunstnik Indrek Ilvese kujunduses 2021. aasta augustis. 
 
Rahvusvaheline äri
 
2.juunil avas Omniva uue piiriülese logistika sorteerimiskeskuse Kaunases ning 9. juunil Tallinnas. Keskustes sorteeritakse rahvusvahelisi e-kaubanduse saadetisi, mis tulevad peamiselt Hiinast ning liiguvad edasi teistesse riikidesse üle maailma. Kaunase ja Tallinna keskuste jaoks arendas Omniva rahvusvahelise transiidi sorteerimisvajadustele vastava tarkvara. Kaunase keskus arendati koostöös logistikateenuste pakkujaga EU Broker.
 
Lisaks hakkas rahvusvaheline äri ise organiseerima kõikide saadetiste logistikat ning tuge, kasvatades töökohtade arvu peakontoris Eestis.

Infoäri
 
Alates 2021. aastast osutab grupis infoäri teenuseid tütarettevõte Finbite OÜ, mille esimene poolaasta möödus stabiilselt. Teenuse kasutamine oli püsiv ning seoses paljude ettevõtete jätkuva kodukontorites tegutsemisega jätkus suurem huvi e-arvetega seonduvate teenuste vastu.
 
Klientidele mugava ja lihtsa teenuse pakkumiseks avaldas Finbite oma äpi, kus kliendid saavad lihtsalt ja kiiresti kuluaruandeid esitada. Uus lahendus on leidnud klientide seas aktiivset kasutust ja saanud hea tagasiside.
 
Sotsiaalne vastutus ja tunnustused
 
Kevadel kutsus ettevõte taaskord kogukondi üles oma postkastide seisukorda üle vaatama ning vajaduse korral paigaldama uue grupipostkasti. Selleks jagas Eesti Post kogukondadele piiratud koguses tasuta grupipostkaste. Uute grupipostkastide paigaldamine on kujunenud populaarseks iga-aastaseks tegevuseks, ühtlasi tagab see postikullerile aastaringse ligipääsu ning elanikele seeläbi aastaringselt püsiva postiteenuse. Samuti aitab see säästa kojukande kulusid ning keskkonda.
 
Sarnaselt Eestis 2020.aastal saavutatud vastutustundliku ettevõtluse kuldtasemele pälvis Omniva Läti 2021. aastal vastutustundliku ettevõtluse kuldtaseme kvaliteedimärgise. Kuldtaseme märgis tähistab vastutustundliku ettevõtluse eeskuju ja suunanäitajat. Kuldtasemega hinnatud ettevõte on süsteemselt põiminud vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted oma põhitegevusse ja näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks nii oma organisatsioonis, tarneahelas kui ka ühiskonnas laiemalt.
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616