E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
07.04
2021

Eesti Post annab välja puidust postmargi

Erakordseks teeb 13. aprillil esitlemisele tuleva margi asjaolu, et kujundus on trükitud puidulehele ehk spoonile. Taolist marki ei ole varem Eestis ilmunud. Ka mitte Euroopas. Maailmast leiab vaid üksikuid taolisi näiteid.

Margi kesksel kohal on kujutatud Kuningamändi, mis on Eesti üks vanimaid puid. Suursuguse puu täpset vanust ei ole võimalik määrata, kuid tehtud uuringud lubavad hinnata puud umbes sama vanaks kui Tartu ülikool. Teisisõnu, umbes 389 aastat.

Puidust mark hakkab maksma 7,50 eurot ning seda trükitakse 10 000 tk, mark on kujundatud kunstnik Indrek Ilvese poolt. Traditsiooniliselt ilmub koos margiga ka esimese päeva ümbrik (FDC) ning info kaart, mis lisaks margile on saadaval Omniva e-poes. Puidust mark trükitakse trükikojas Cartor Security Printing.

Margiplokile ja esimese päeva ümbrikule on lisaks männile valitud veel pildid ürgmetsa matkarajast ning taimeaiast. Järvselja ürgmets on Eesti vanim metsakaitseala, mis jäeti aastal 1924 puutumatult seisma looduse reservaadiks. Selles 19,3-hektarilises kuuse, männi, haava ja sanglepa segapuistus on lastud loodusel omatahtsi kujuneda juba tublisti rohkem kui 100 aastat. Lisaks on Järvselja metsades säilinud mitmed pärandkultuuri- ja metsakatseobjektid ning rohked loodusväärtused.

Marki esitleb Järvselja jahilossi aias 13. aprillil kell 13 metsakasvatuse ja metsaökoloogia dotsent Ivar Sibul. Tervitustega esinevad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Järvselja õppe- ja katsemetskonna metsaülem Tanel Piir, maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Marek Metslaid ning keskkonnaminister Tõnis Mölder. Lühemate ettekannetega astuvad üles metsandusajaloolane Toivo Meikar, õppemetsamajandi omaaegne juht Heino Kasesalu, tudengielust Järvseljal kõneleb loodusemees Hendrik Relve ja sealsete metsade väärtusi tutvustab professor Ahto Kangur.

Seminari lõpetab juubelipuu istutamine jahilossi aeda. Lossiaeda istutatav puu on samast liigist, mille puidule on trükitud ka juubelimark.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616