E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Toetused ja annetused

Vastavalt Riigivaraseadusele võib AS Eesti Post kui riigile kuuluv äriühing maksta toetusi ning teha annetusi üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas, kui see aitab kaasa ettevõtte tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. Aastatel 2021, 2020, 2019, 2018 ja 2017 ettevõte toetusi maksnud ja annetusi teinud ei ole.
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616