E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

AS-i Eesti Post liht- ja riigihanked eeldatava maksumusega alates 60 000 eurost avaldame e-riigihangete keskkonnas.


Lisainfo aadressil [email protected].


Võrgustiku sektori riigihange piirmäärad on toodud Rahandusministeeriumi Riigihangete poliitika infoportaalis.
 

 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616