E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Hanked


AS-i Eesti Post liht- ja riigihanked eeldatava maksumusega alates 60 000 eurost avaldame e-riigihangete keskkonnas.


Lisainfo aadressil hange@omniva.ee.

 

Hankeplaan 2017


 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616