E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
22
10
2019

AS-i Eesti Post 22. oktoobri üldkoosolek

22.10.2019 toimus AS-i Eesti Post üldkoosolek. Minister Kert Kingo rõhutas üldkoosolekul, et postiteenuse osutamisel on olulisel kohal, et teenus oleks inimesele regionaalselt kättesaadav.

Üldkoosolek otsustas: 
 

  1. Toetada universaalse postiteenuse hinnamuudatusi rahvusvaheliste saadetiste hinnastamiseks, mille peamiseks eesmärgiks on välisriikidest Eestisse saabuvate pakkide õiglane hinnastamine vastavalt Konkurentsiameti ettepanekule. Tänu sellele muudatusele paraneb Eesti kaupmeeste konkurentsipositsioon võrreldes rahvusvaheliste kaupmeestega. Siseriikliku lihtkirja hind ei muutu, vaid jääb senisele tasemele 0,65 eurot.
     
  2. Säilitada postiteenuse osutamine tänases mahus. Postiasutuste puhul, kus tehinguid tehakse vähe, võib AS Eesti Post osutada personaalset postiteenust enamnõutavate teenuste osas kliendi juures. Piirkondades, kus vajadus postiteenuse osas on kõige väiksem, viiakse teenuse osutamine kliendi juurde koju.
     
  3. Üldkoosolek leidis, et postiteenuste kaasajastamine ja turunõudlusele vastavaks viimine on vajalik (nt koostöö sotsiaalvaldkonnaga, regionaalvaldkonnaga). Võtta informatsioon teadmiseks ja jätkata Postiseaduse ja seonduvate õigusaktide muudatustega peale reguleeritud teenuste ja vabaturuteenuste eraldamise analüüsi valmimist. Postiseadust on viimati muudetud 2009. aastal ning viimase 10 aastaga on tarbijate tarbimisharjumused ja nõudlus erinevate postiteenuste osas muutunud.
     
  4. AS Eesti Post on ette valmistamas reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamise analüüsi, mille käigus analüüsitakse muuhulgas ka perioodika kojukande teenuse osutamise tööprotsessi üleriigiliselt ahela kõigis osades (sh võimalust perioodika kojukande teenuse ühendamist UPT hankega, mille tulemusena on kõigil turul tegutsevatel ja uutel turuosalistel võimalus osaleda perioodika kojukandeteenuse hankel).

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616