E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
07
10
2019

Eesti Posti 7. oktoobri üldkoosolek

7. oktoobril toimus ASi Eesti Post üldkoosolek. Otsustamisel ja arutlusel olnud teemad: 
 
 1. Omniva kontsernis on praegu koos vabaturuteenused ja reguleeritud teenused (universaalne postiteenus). Parema selguse ja läbipaistvuse huvides on arutusel reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamine, mille osas otsustati läbi viia analüüs.
   
 2. Üldkoosolek võttis teadmiseks AS Eesti Post poolt kavandatava perioodikateenuse hinnatõusu keskmiselt 11,1%. Hinnatõusuga kaasnevad täiendavad rahalised vahendid suunatakse postitöötajate palgatõusuks.
   
 3. Üldkoosoleku otsus oli säilitada AS Eesti Post postivõrk tänases mahus. Konkurentsiameti poolt väljastatud tegevusoast suuremas mahus võrgu ülalhoidmisega kaasnevate kulude finantseerimine otsustatakse peale reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamise analüüsi valmimist. Kuni finantseerimise otsuseni kaetakse arvestuslik kulu AS Eesti Post omavahenditest. AS Eesti Post juhatus esitab 22.10.2019 üldkoosolekule ettepaneku postkontorite mudeli muutmiseks kokkuhoiu saavutamiseks (tegevusloas toodud 215 universaalset postiteenust osutavat kontorit, ülejäänud postiasutused jäävad pakkuma nõutavamaid teenuseid, et tagada postiteenuse kättesaadavus).
   
 4. Üldkoosolekul lepiti kokku, et MKMi, Konkurentsiameti ja Eesti Posti postireformi töögrupi ettepanekuid arutatakse järgmisel korralisel üldkoosolekul 22.10.2019.a.
   

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616