E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
24
09
2019

Konkurentsiamet lõpetas järelvalvemenetluse perioodiliste väljaannete kättetoimetamise osas

Augustikuus  viis  Konkurentsiamet  läbi  järelvalvemenetluse toimingud  Eesti  Posti  jaotuskeskustes  ja jaotuspunktides Lääne, Rapla, Järva, Lääne-Viru, Ida-Viru, Pärnu, Viljandi, Jõgeva, Tartu ja Valga maakonnas, kontrollimaks perioodiliste väljaannete kättetoimetamise vastavust postiseaduse nõuetele.
 
Kontrollide tulemusel  selgus,  et  perioodika kojukanne toimis kuuel päeval nädalas ja üks kord päevas kõikides  kontrollitud  jaotuskeskustes  ja  -punktides.  Varem  probleeme  omanud  üksused  (nt Rapla, kus kevadel olid tööjõupuudusest tingitud probleemid) olid suutnud puudused kõrvaldada.
 
Algatatud järelevalvemenetluse tulemusel selgus, et  Eesti Post oli puudused kõrvaldanud ja ettevõtja  tegevus  vastab  postiseaduse  §  36.1 lõikes  2  toodud  nõudele.  Täiendavate  järelevalvemenetluse  toimingute  läbiviimiseks  puudus vajadus ja Konkurentsiamet  lõpetas  järelevalvemenetluse  Eesti  Posti  suhtes perioodiliste väljaannete kättetoimetamist puudutavas osas.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616