E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
09
09
2019

Konkurentsiameti teade UPT tegevusloa väljastamisest ja Eesti Posti kommentaar

Konkurentsiameti teade: Konkurentsiamet andis AS-ile Eesti Post universaalse postiteenuse osutamise loa järgmiseks viieks aastaks
Konkurentsiamet tegi 9. septembril 2019 otsuse anda universaalse postiteenuse osutamise tegevusluba järgmiseks viieks aastaks AS-ile Eesti Post.
Tegevusloa kohaselt jääb Omniva universaalset postiteenust osutatavate postkontorite miinimumarvuks 215. Hetkel on Omnival üle Eesti 267 postkontorit. Postkontorite avamine või sulgemine jääb ettevõtte otsustada, kuid miinimumarvust vähem kontoreid olla ei tohi.
Lisaks postkontorite arvule on tegevusloas määratud kirjakastide miinimumarvuks 1453. Hetkel on kirjakastide miinimumarvuks üle Eesti 1845. Kirjakastide miinimumarvu vähendamisel arvestati kirjakastidesse jäetud kirjade arvu ühes kuus keskmiselt.
Kirjakastide paiknemise tingimusteks on, et igas linnas ja vallas peab olema vähemalt kaks kirjakasti, linnas asuvast või elavast postiteenuse kasutajast ei või kirjakasti keskmine kaugus olla rohkem kui 3 kilomeetrit ning vallas asuvast või elavast postiteenuse kasutajast ei või kirjakast asuda kaugemal kui 5 kilomeetrit.

Eesti Posti kommentaar: Tegevusluba kehtib viis aastat, kõikidest võimalikest muudatustest on praegu veel vara konkreetsemalt rääkida
Konkurentsiameti väljastatav universaalse postiteenuse tegevusluba ja Postiseaduse nõuded sätestavad riigi tellimuse postiteenuse osutamisele. Universaalset postiteenust tuleb osutada kõigile elanikele kogu Eesti territooriumil ja taskukohase tasu eest.
Vastavalt 2019-2024 kehtivale tegevusloale tuleb universaalset postiteenust osutada 215 postiasutuses ning viiel päeval nädalas, iga päev kahe tunni jooksul. Maapiirkondades, kus postiasutus jääb kaugemale kui viis kilomeetrit, osutatakse teenust kirjakandja vahendusel kliendi elu- või asukohas. Juurdepääsupunktide hulka kuulub tegevusloa alusel ka 1453 kirjakasti, kuhu inimesed saavad kirju postitada.
Universaalse postiteenuse osutajal on õigus osutada teenust ka enamates postiasutustes ja pikema lahtiolekuaja jooksul, kuid seda Postiseaduse alusel ei kompenseerita.
Postiasutusi on Eesti Postil 267 (praeguse tegevusloa nõue 245) ning suurem osa postiasutusi on avatud sagedamini ja/või kauem kui viiel päeval nädalas kaks tundi päevas. Maapiirkondades, kus postiasutus jääb kaugemale kui viis kilomeetrit, osutatakse teenust kirjakandja vahendusel kliendi elu- või asukohas.
Ümberkorraldused postiteenuste osutamisel lähtuvad inimeste teenusekasutusest ning räägitakse läbi kohaliku omavalitsusega. Kindlasti jätkub see samamoodi ka uue tegevusloa kehtima hakkamisel. Konkreetsemalt on võimalikest muutustest praegu veel vara rääkida.
Universaalse postiteenuse ja sellega kaasnevad perioodika teenused tõid 2018. aastal Eesti Postile kahjumit 4,9 miljonit eurot.

2019-2024 kehtiva tegevusloa nõuded:

  • 215 postiasutust, avatud 5 päeval nädalas, iga päev 2 tundi;
  • maapiirkondades, kus postiasutus jääb kaugemale kui viis kilomeetrit, osutatakse teenust kirjakandja vahendusel kasutaja elu- või asukohas;
  • 1453 kirjakasti;
  • pensionide ja toetuste väljamaksmine postivõrgu vahendusel;
  • rahasiirde teenuse osutamine postivõrgu vahendusel;
  • perioodiliste väljaannete edastamine üle Eesti kuuel päeval nädalas üks kord päevas.

Tegevusluba jõustub 09.oktoober 2019. 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616