E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
01.08
2019

Eesti Post jätkab universaalse postiteenuse osutajana

Konkurentsiamet teatas 1. augustil, et kuulutas universaalse postiteenuse (UPT) konkursil võitjaks ainsa osaleja, AS-i Eesti Post.
 
„Universaalse postiteenuse osutamine on Eesti Posti peamine ülesanne ja vereringe ning teenus on langevast kasutusest hoolimata Eesti inimestele oluline. Tahame selle teenuse osutamist jätkata, et jõuda kõigi Eesti inimesteni ning osalesime selleks Konkurentsiameti hankel,“ ütles Eesti Posti  juhatuse esimees Ansi Arumeel.
 
Eesti Posti nõukogu kinnitas juhatuse ettepaneku osaleda UPT konkursil ja nõustus ettevõtte konkursiteates esitatud tingimustega. Esitatava pakkumise eelduseks oli, et UPT teenuste hinnastamine arvestab kulupõhisust ja vajadust katta UPT võrgustiku opereerimisega kaasnevad kulud ning tagab regulatsioonides ettenähtud mõistliku marginaali.

„Igal ettevõttel, olgu ta riigi- või eraomandis, on lisaks omanikule kohustused ka oma töötajate ja klientide ees. Eesti Post peab suutma maksta töötajatele konkurentsivõimelist ja väärilist tasu  ja pakkuda klientidele kvaliteetset teenust. Universaalse postiteenuse puhul tähendab see, et riigil teenuse tellijana tuleb tagada kulupõhised hinnad ja ebamõistliku kahjumi hüvitamine, nagu viimase osas näeb ette ka postiseadus,“ sõnas Eesti Posti nõukogu esimees Bo Henriksson.

Universaalse postiteenuse ja sellega kaasnevad perioodika teenused tõid 2018. aastal Eesti Postile kahjumit 4,9 miljonit eurot ning järgmise viie aasta jooksul ulatub kahjum kokku hinnanguliselt üle 40 miljoni euroni.
 
Suurema osa UPT ja perioodika kahjumist on Eesti Post seni katnud muude äriteenuste kasumi arvelt, kuid ettevõtte juhtkonna ja nõukogu hinnangul ei ole see enam jätkusuutlik mudel.
 
„Riik näeb omanikuna ette, et avalikust huvist lähtuva universaalse postiteenuse osutamise kõrval peab Eesti Post tegutsema kasumliku ettevõttena. Lisaks on minister avaldanud toetust ettevõtte soovile tõsta töötajate palku ja teenuse kvaliteeti. Nende eesmärkide täitmiseks peab tellija poolt ka universaalse postiteenuse pakkumise hinnastamine muutuma,“ lisas Henriksson.
 
Universaalse postiteenuse moodustavad riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused: kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni kaks kilogrammi ning postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi. Universaalse postiteenuse osutamise geograafiline piirkond on kogu Eesti ning tegevusluba väljastatakse viieks aastaks (09. oktoober 2019 kuni 8. oktoober 2024). 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616