E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
29
11
2017

Ettevõte põhikiri sai kaasajastatud

Seoses reformiga riigi äriühingute nõukogudes ning muudatustega riigi äriühingutele kohalduvates nõuetes on sisse viidud muudatused AS-i Eesti Post põhikirjas. Uue põhikirja kiitis heaks ettevõtte nõukogu ja minister kinnitas selle 17.11.2017.
 
Uues põhikirjas on täiendatud ja muudetud ettevõtte tegevusvaldkonna ja eesmärgi sõnastust, tuues sisse kliendi vaate ja arvestades ettevõtte kõiki tegevusvaldkondi.
 
Samuti on sätestatud, et seltsi esindavad kõigis õigustoimingutes kaks juhatuse liiget ühiselt. Põhikiri on täiendatud ka sisekontrolli ja siseauditi funktsiooniga ning nõukogu loodud auditikomitee toimimise põhimõtetega.
 
Põhikirja sai lisatud uus regulatsioon toetuste maksmise ja annetuste tegemise kohta, mis tugineb riigivaraseaduse muutusele 16.juulist 2017.  Selle alusel on ettevõttel lubatud teadus- ja arendustegevuse toetamine ainult oma tegevusvaldkonnas. Juurde lisandus ka juhatuse vastutus toetuse andmise protsessis.
 
Ülejäänud osas sai põhikirja sisse viidud väiksemaid muudatusi ja täpsustusi ning eemaldatud ebavajalikke sätteid. Samuti sai põhikiri ka uue struktuuri.
 
Uue põhikirja leiab siit.
 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616