E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
02
06
2017

Omnivat tunnustati Kaugtöö Tegija märgisega

Maikuu alguses kuulutas Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgise konkursi, kus oodati osalema kõiki ettevõtteid, kes pakuvad kas täielikult või osaliselt oma töötajatele kaugtöö võimalust. Ka Omniva kuulub käesolevast aastast kaugtöö märgise kandjate hulka ning võimaldab oma töötajatel kaugtööd rakendada. 

Kaugtöö on töökorralduse ja töö tegemise viis, kus töötaja teeb tööd mujal, kui tööandja ruumides või territooriumil ning kasutab tööandjaga side pidamiseks ja töö tegemiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid. Kaugtöö ja paindlik töökorraldus saavad üha enam ettevõtete igapäevaseks osaks, kuigi kindlasti jääb alles neid töökohti, kus kaugtööd rakendada ei ole võimalik.

Kaugtöö Tegija märgise on tunnustuseks neile ettevõtetele, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Ka Omniva pakub erinevates valdkondades töötavatele töötajatele kaugtöö võimalust, mis annab töötajale suurema iseseisvuse oma töö korraldamisel ning teisalt paneb ka suurema vastutuse tulemuste eest. Vaatamata sellele, et ettevõttes on mitmeid töid, mille puhul ei ole võimalik kaugtööd rakendada, tunnustati Omnivat olemasolevate ning töötavate kaugtöö lahenduste ja valdkonda tehtud panuse eest. Omnivale omistati Kaugtöö Tegija 2017 märgis, mis kindlasti on samm atraktiivsema tööandja suunas. 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616